Waar bent u naar op zoek?

Het blad van de hervormde mannenbond krijgt een restyle

Van VAAN naar MANkracht

Ds. J.H. Lammers
Door: Ds. J.H. Lammers
25-04-2023

De hervormde Vaan, het blad van de Hervormde Mannenbond, heeft een restyle gekregen. De uitgave gaat voortaan verder onder de titel MANkracht. De mannenbond kiest voor andere vormen om hiermee jongere en oudere mannen beter aan te spreken.

In 2018 zijn er gesprekken geweest tussen het hoofdbestuur en besturen van mannenverenigingen over de vraag hoe we meer jonge mannen bij de mannenbond kunnen betrekken. Dit gebeurde aan de hand van een notitie met de titel: ‘Oud en jong hebben elkaar nodig’. Hierbij is gedacht aan de oude, ervaren Paulus en aan de jonge, minder ervaren Timotheüs die van elkaar leerden. Ook is er contact geweest met een aantal jongvolwassenen, nadat de Verdiepingsconferentie 25+ opgeheven was. Allerlei ideeën die vanuit het grondvlak aangereikt werden, zijn overdacht en uitgewerkt. We hebben adviezen gegeven over hoe je een verenigingsavond meer eigentijds kunt invullen. Ook is de naam van de bondsdag veranderd in ‘toerustingsdag’.

Vitaal blijven

Er is echter meer nodig.Na de moeilijke coronajaren, waarin digitale mogelijkheden werden benut, hebben de ruim 140 mannenverenigingen die aangesloten zijn bij onze mannenbond, geprobeerd de draad weer op te pakken. Sommige mannenverenigingen hebben leden verloren door overlijden. Tegelijk zijn er mannenverenigingen waarbij jonge mannen zich na de coronaperiode juist hebben aangesloten. Ze verlangen naar verdieping in geloof en kennis. Het bestuur wil mannenverenigingen graag stimuleren in de zoektocht naar verdieping en toerusting, om zo vitaal te blijven.

Restyling

De mannenbond bestaat negentig jaar. Het is ons verlangen dat er nog vele jaren zullen volgen, tot aan de komst van Christus. Het is immers van onschatbare waarde dat van generatie op generatie het Woord wordt onderzocht. Het oorspronkelijke doel van onze vereniging willen we blijven nastreven. De statuten verwoorden dit doel als volgt: ‘werkzaam te zijn ten behoeve van reeds bestaande en nog op te richten Hervormde Mannenverenigingen op Gereformeerde Grondslag’, en ‘leiding te geven bij het onderzoek van Gods Woord en het bestuderen van de Hervormd Gereformeerde levensbeschouwing’. Dat is ons doel en dat blijft ons doel.

Met dit doel voor ogen wil de mannenbond ook in de komende jaren werkzaam zijn. Het verwezenlijken ervan vraagt tegelijk om steeds weer te zoeken naar goede aansprekende vormen. Daarom verschijnt er  …

Dit artikel is geschreven door ds. J.H. Lammers en ds. J.M. Molenaar, predikant van de hervormde gemeente te Zoetermeer en tweede voorzitter van de Hervormde Mannenbond. 

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van vrijdag 28 april 2023. Neem een jaarabonnement (€ 52,50). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

 

 

Ds. J.H. Lammers
Ds. J.H. Lammers

is predikant van de hervormde gemeente te Nijkerk en voorzitter van de Hervormde Mannenbond.