Waar bent u naar op zoek?

Vanuit de stilte van het hart

09-02-2021

In Stilte van het hart is een dwarsdoorsnede van het werk van dr. A. van Brummelen opnieuw verschenen. Dat is mooi, want wat hij naliet, zet ons aan het denken, constateert dr. J. van Eck.

En de vijf preken die in het boek zijn opgenomen, doen nadrukkelijk verlangen naar meer.

Lezend in dit verzameld werk is het alsof ik de stem van dr. Van Brummelen weer hoor zoals ik die van de kansel van de Oude Kerk in Huizen hoorde klinken in de tijd dat ik bij hem vicaris was. Het is alsof ik hem hoor praten op zijn studeerkamer als we uitwisselden wat ons bezighield, en hij vanuit zijn lange ervaring in het pastoraat en in de overdenking van de Schriften zijn adviezen gaf.

Het is mooi dat deze uitgave er gekomen is. Niet alleen voor degenen die hem hebben meegemaakt, maar ook voor een jongere generatie. Het zijn dan ook (relatief) jonge initiatiefnemers die het werk van Van Brummelen ruim twintig jaar na zijn overlijden toegankelijk gemaakt wilden zien voor een nieuwe tijd en in een nieuwe kerkelijke situatie.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 11 februari 2021.

Bestel een los nummer, maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,- of neem een jaarabonnement op De Waarheidsvriend.