Waar bent u naar op zoek?

Toekomstgericht leven (2, wakend)

Vasthouden aan God

Ds. D.J. Budding
Door: Ds. D.J. Budding
06-06-2023

Vergeleken met het Koninkrijk van God is deze wereld ijdel, vergankelijk. Alles wat ze is en geeft, gaat voorbij. Heel spoedig. Toch zijn we nog veel te weinig op de komst van de Heere Jezus en Zijn Koninkrijk gericht. Daarom roept Hij ons op om te waken.

Hoe weten we zeker of we zullen aanzitten aan het avondmaal van de bruiloft van het Lam? Weten we dat van Hemzelf? Onze catechismus zegt het zo mooi: ‘waarom Hij mij ook door Zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert’ (HC 1.1). Het is het liefdesgeheim tussen twee die elkaar beminnen: Hij, mij. Het grootste wonder in ons leven.

Als we aan de vijf dwaze maagden in de gelijkenis (Matt.25:1-13) zouden vragen of ze deelnemen aan de bruiloft, dan was hun antwoord geweest: vast en zeker! We zijn gereed. We hebben de gepaste kleding en onze lampen branden. We zijn gericht op de komst van de bruidegom. Maar net als de wijze maagden vielen ze in slaap. Wat was dan het verschil? De olie in de vaten. Toen de bruidegom kwam, waren hun vaten leeg. Ze bleken dus niet gereed. Dit is wel een van de aangrijpendste zaken uit het onderwijs van de Heere Jezus. Op de grote dag van het oordeel zullen er velen zijn die zeggen: ‘Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan? Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!’ (Matt.7:22-23)

Wakker worden

Olie is in de Bijbel het symbool van de Heilige Geest. Door het oprechte geloof in Christus komt de Heilige Geest in ons wonen. Wij zijn uit de Geest geboren. Hij verenigt ons met Christus. Het wordt persoonlijk waar voor ons wat de Heere Jezus bad: ‘Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn.’ (Joh.17:23) Wij zijn door genade kinderen van het Koninkrijk. We zien het ook. We vergelijken alles met het Koninkrijk van God. Dat is de nieuwe werkelijkheid waarin wij leven. Dat is ons dagelijks gebed: ‘Uw Koninkrijk kome.’ Deze wereld gaat spoedig voorbij, daarom moeten we waken. Het is een bevel van de Heere Jezus. Het moet gehoorzaamd worden. Als we met de dwaze maagden slapen, zijn we ons niet bewust van wat er om ons heen gebeurt. We verlangen dan niet naar de komst van de Bruidegom. We leven dan in een droomwereld. Daarom: wakker worden!

Een wakend leven is elke dag bewust gericht zijn op de komst van de Heere Jezus. Na een dienst die ik mocht leiden, was een broeder bewogen. Hij zei: ‘Ik was zo blij dat u over de komst van mijn Zaligmaker sprak. We horen daar veel te weinig van. Ik ben weduwnaar en ik woon alleen. Elke morgen als ik opsta, loop ik naar de voorkant van mijn huis. Dan trek ik de gordijnen open en kijk ik omhoog. Dan zeg ik: Heere Jezus, komt U vandaag?’

Antichristelijk

We moeten onze lamp gebruiken. ‘Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.’ (Ps.119:105) Alles moeten we toetsen aan God, aan Zijn Woord en wet. God verandert niet en Zijn Woord ook niet. Mensen zijn erg veranderlijk. De cultuur van mensen verandert voortdurend. Maar we moeten beseffen dat de duivel de overste is van deze wereld. Hij werkt in ‘de kinderen van de ongehoorzaamheid’. Steeds weer bedenkt hij nieuwe dwalingen die de zielen van mensen verwoesten. Gods Woord past zich niet aan onze veranderde cultuur aan. Wij moeten ons voortdurend aanpassen aan Gods Woord.

In onze tijd zijn en worden steeds meer bijbelse normen en waarden in rap tempo overboord gezet. Wie vast wil houden aan de onveranderlijke beginselen van Gods wet, is en komt steeds meer in strijd met de wetten van overheden die God hebben uitgebannen. Ze pretenderen zogenaamd ‘neutraal’ te zijn. Alle godsdiensten zijn gelijk, zeggen zij. Daarmee schenden zij het eerste gebod: ‘U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.’ Zo zijn ze in openlijke vijandschap tegen God en Zijn Gezalfde. Antichristelijk dus.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 8 juni 2023. Neem een jaarabonnement (€ 52,50). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Ds. D.J. Budding
Ds. D.J. Budding

uit Waarder is emeritus predikant.