Waar bent u naar op zoek?

Veel kerkgangers zitten deze winter in een koudere kerk

26-01-2023

Vanwege de stijgende energiekosten heeft 95 procent van de gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland energiebesparende maatregelen in haar gebouwen doorgevoerd. Van hen doen vier op de vijf dat door de verwarming lager of zelfs helemaal uit te zetten. Dit blijkt uit het onderzoek Kerk & Energie van VKB Kerkrentmeesters onder haar achterban. Wat opvalt, is dat onder de groep respondenten nauwelijks diensten worden geschrapt. Wel wordt er slimmer met de gebouwen omgegaan, en ook meer met andere wijken of kerken samengewerkt.

In december heeft VKB Kerkrentmeesters onderzoek gedaan naar het energiegebruik in de kerk. Bijna 250 kerkrentmeesters (17,4 procent) vulden de vragenlijst in. Een opvallend aspect uit het onderzoek is dat 10 procent nog voor de winter versneld verduurzamingsplannen blijkt te hebben doorgevoerd. Bijna 60 procent (verdeeld over 2022 en 2023) heeft een duurzaamheidsadvies aangevraagd. Veel kerken denken bij die verduurzaming aan het aanbrengen van zonnepanelen (49 procent). Ook zijn de meeste kerken al over op ledverlichting. Ondanks de beweging tot verduurzamen geeft zo’n 20 procent aan daarvoor nu geen plannen te hebben. Het merendeel geeft in de toelichting aan dat het gebouw zich hier onvoldoende voor leent of dat de eisen rond de monumentale status van het gebouw dit niet mogelijk maken.

Wat betreft de financiële impact bestaan er grote verschillen tussen de kerken als gevolg van diverse energiecontracten (variabel, vast en aflopend deze winter). Een paar kerken verwacht als gevolg van haar verduurzaming weinig extra kosten te zullen maken. Het grootste deel ziet bij onveranderd stookbeleid de kosten met zo’n 100 tot 200 procent toenemen.

Het is duidelijk dat de kerkganger deze winter voor deze hogere energiekosten een prijs betaalt. Ze zal soms voor een gesloten deur staan en er vooral kouder bij komen te zitten. Ook is de verwachting dat kerken een extra appel zullen doen om financieel hierin bij te dragen. Meer informatie over het onderzoek via kerkrentmeester.nl/ kerk-en-energie.