Waar bent u naar op zoek?

Veel misinformatie

Dr. M.J. de Vries
Door: Dr. M.J. de Vries
13-01-2022

In de discussie over de Great Reset spelen verschillende problemen. Er doet veel onjuiste informatie de ronde. Verder verschuift het gesprek al snel van wat mensen gezegd en geschreven hebben, naar de intentie waarmee zij dat hebben gedaan. Het beroep op de Bijbel is ook regelmatig discutabel.

Een van de belangrijke problemen in de discussie over de Great Reset is dat er veel onjuiste informatie in voorkomt. Ds. P.J. Visser haalde bijvoorbeeld in de preek die hij op 10 oktober in Middelburg over Openbaring 13 hield, het World Economic Forum (WEF) en de World Health Organisation (WHO) door elkaar, een vergissing die hij later trouwens zelf inzag.

Door zulke niet kloppende informatie ontstaat het misverstand dat het idee van de Great Reset alleen te maken heeft met de covid-pandemie, terwijl het WEF dat slechts als een van de aanleidingen noemt. Bovendien is het WEF geen onderdeel van de Verenigde Naties en heeft het dus niet de formele status van de WHO (wat overigens nog niet betekent dat het WEF geen grote invloed kan hebben).

Alternatieve werkelijkheid

Ook de vaak genoemde suggestie dat de Great Reset onder meer inhoudt dat de hersenen van alle mensen in 2030 aangesloten zullen zijn op een computer, is niet correct. De filosoof dr. Cees Zweistra heeft er in zijn boek Waarheidszoekers op gewezen hoe groot de invloed van internet en sociale media is op het overeind houden van dat soort misinformatie. In die virtuele werelden ontwikkelt zich gemakkelijk een alternatieve ‘waarheid’. In de fysieke wereld zou die door correcte informatie snel ontkracht zijn, maar ze floreert in een alternatieve werkelijkheid waarin de gebruiker bepaalt wat waar is en wat niet.

Boze intenties

Een tweede belangrijk probleem in de discussie over de Great Reset is dat het al snel overgaat van wat mensen gezegd en geschreven hebben op de intentie waarmee zij dat gedaan hebben. Meestal wordt dan een kwade intentie toegeschreven: machtswellust, geldzucht of antisemitische en antireligieuze motieven. Weinigen schijnen te beseffen dat het nogal wat is om een oordeel te vellen over wat in het hart is, en wat dus eigenlijk alleen door God beoordeeld kan worden. In dat licht is het helemaal bedenkelijk wanneer juist christenen dit soort insinuaties uiten of hieraan steun betonen. Wie durft te beweren dat hij het verschil tussen oprechte zorg in het hart om de milieuproblemen of de pandemie en machtswellust kan onderscheiden? Voor we het weten, hebben we ons op Gods rechterstoel gezet.

Zorg om een toenemende machtsconcentratie is terecht, maar het toeschrijven daarvan aan boze intenties is wat anders. Het is onvoorstelbaar wat iemand als minister Hugo de Jonge, en ook dr. Steef de Bruijn, hoofdredacteur van het RD, aan haatmails schijnen te krijgen. Juist christenen zouden daarin heel terughoudend moeten zijn.

De satan kan zeker gebruik maken van wat mensen met goede bedoelingen maar grote naïviteit voorstellen, maar daarmee is nog niet gezegd dat hij ook het hart van die mensen beheerst. Heeft hij niet ook in de kerken al heel wat schade aangericht door misbruik te maken van wat mensen met de beste intenties (oprechte zorg om de leer bijvoorbeeld) hebben gezegd en geschreven?

Uitleg Openbaring

Een derde probleem in de discussie is de relatie met de Bijbel en in het bijzonder het boek Openbaring. Veel uitleggers van dit boek hebben ervoor gewaarschuwd om al te snelle verbanden te leggen tussen de beelden die daarin gebruikt worden, en concrete zaken in de werkelijkheid. Het teken van het beest heeft al heel wat concretisering gehad, tot de streepjescode en de pinpas toe, en nu natuurlijk de QRcode. Het kon wel eens zijn dat dit soort concretiseringen (en daarmee tegelijk inperkingen) satan in de kaart speelt, want dan heeft hij te meer vrij spel waar het gevaar werkelijk zit, namelijk in onze harten. Onze aandacht wordt dan afgeleid naar iets buiten onszelf en dat komt hem maar al te goed uit. Uitleg van het boek Openbaring vraagt grote zorgvuldigheid. Misschien is het veelzeggend dat zelfs de grote reformator Calvijn geen commentaar op dit bijbelboek geschreven heeft. Zeker, een concrete technologie kan een middel in handen van de satan worden om christenen te vervolgen en uit te sluiten, helemaal wanneer die technologie in handen van grote geconcentreerde macht komt te liggen. Alle grote oorlogsmisdadigers hebben technologie op een gruwelijk effectieve manier weten in te zetten. Daarom is het belangrijk de wacht te betrekken bij alle technologieontwikkeling, hoe onschuldig die er op het eerste gezicht misschien uitziet. Van geval tot geval moet kritisch bekeken worden wat er kan gebeuren als een nieuwe (of al bestaande) technologie in handen valt van geconcentreerde macht.

Vertroosting

Het is duidelijk dat het boek Openbaring laat zien dat christenen het steeds zwaarder zullen krijgen naarmate de wederkomst van Christus nadert. Maar is dat nu de hoofdboodschap van dit bijbelboek? Is het doel dat ons angst aangejaagd wordt? Dat gebeurt wel in de complottheorieën over de Great Reset en in complottheorieën in het algemeen. Het verenigt mensen in een collectieve angst voor de toekomst. Zorg om de toekomst is terecht, maar is angst dat ook? Is de boodschap van het hele boek Openbaring niet juist vertroosting? Het boek zet in met een machtig gezicht op de Heere Jezus Christus, Die wandelt te midden van de kandelaren. Hij is niet ver weg, maar juist dicht bij Zijn gemeente. Door de Heilige Geest, Die als de olie de kandelaren vult, vertroost Hij Zijn kerk onder alle omstandigheden.

Waakzaam

In Openbaring 5 zien we hoe heel de wereldgeschiedenis zich als een boekrol in Zijn machtige handen ontrolt. Niets loopt Hem uit de hand. Hij leidt alles heen naar het grote einddoel dat de Vader met de hemel en de aarde heeft. Openbaring is juist het grote troostboek voor de gemeente in onze tijd. Zelfs al zou de Great Reset ooit werkelijkheid worden, wij hebben niets te duchten. Het lijden van deze tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid waarvan we zeker mogen weten dat die komt.

De zeven brieven in de hoofdstukken 2 en 3 laten ons zien waar we het meest beducht voor moeten zijn. Dat is wat er binnen de gemeente niet goed kan gaan: dwaling toelaten, schijnleven, lauwheid. Dat zijn zaken die ons hart betreffen. Het gevaar komt allereerst van binnen uit. Maar ook met betrekking tot dat gevaar roept het boek Openbaring niet op tot angst, maar tot waakzaamheid. Wij hebben primair de wacht bij ons hart te betrekken.

De zorg over het wereldgebeuren kunnen wij gerust aan God overlaten. Openbaring roept niet op om daar invloed op uit te willen oefenen, maar wel om gehoorzaam te zijn aan Christus’ dringende oproepen aan de gemeenten.

Heerlijke toekomst

Het slot van het bijbelboek Openbaring laat zien welke Great Reset de Heere aan het voorbereiden is. De benodigde machtsconcentratie is er in feite al. ‘Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde’, horen we de Heere Jezus zeggen. Nu is er ook nog tegenstand, maar die zal straks voorgoed gebroken worden. Dan zal God alles zijn en in allen. Naar die heerlijke toekomst leven wij toe. Wij leggen alle mogelijke bedreigingen met een gerust hart in Zijn handen, in de handen van het Lam, waarin de boekrol ligt. Wij begeren geen aardse macht, want die gaat snel verloren. Met het Lam, dat ook de Leeuw is, naast ons weten we zeker dat de zege ons beschoren is. Want Hij, de Christus, is de grote Overwinnaar van de troon. En wij erven koninkrijken.

Dr. M.J. de Vries
Dr. M.J. de Vries