Waar bent u naar op zoek?

Veel wegen lopen dood

16-01-2012

Dr. Marc de Vries schreef ‘God vinden'. Een opvallende titel. Een bespreking door drs. Melle de Vries.

In een samenleving waarin God steeds meer uit het publieke domein verdrongen wordt, verschijnen merkwaardig genoeg veel boeken over het zoeken naar God. Toen ik zelf in 1990 ging studeren, bepaalden boeken als De dingen hebben hun geheim (A. van de Beukel) en Gereformeerden op zoek naar God (C. Graafland) de discussies. Toen ging het over de zogenaamde Godsverduistering. Deze term hoor je nu niet meer, maar de discussies zijn gebleven.

Misschien hoort dat wel bij het geloof: zoeken naar het geheim, zoeken naar God. Het is triest als mensen de zoektocht staken omdat ze ervan overtuigd zijn geraakt dat God niet bestaat. We moeten God juist zoeken terwijl Hij zich laat vinden (Jes.55:6). Het is immers een dwaas die in zijn hart zegt dat er geen God is (Ps.14:1). Toch wordt in onze samenleving het bestaan van God meer en meer betwijfeld en ook bestreden.

Tegen de achtergrond van deze gedachten valt een publicatie met de titel God vinden op. Is dat niet te hoog gegrepen?