Waar bent u naar op zoek?

column

Verblind

Ir. Bert-Jan Ruissen
Door: Ir. Bert-Jan Ruissen
Politiek
18-12-2023

In de herfstvakantie bezochten we met ons gezin Mont Sainte-Odile, een vroegmiddeleeuws klooster op een berg ten zuiden van het Franse Straatsburg. Het is een bedevaartsplaats gewijd aan de beschermheilige van blinden en slechtzienden, Odilia.

Zo’n 25 jaar geleden was ik er ook, met een aantal collega’s. Toen was het klooster nog volop ‘in bedrijf’. Daar is nu weinig meer van te merken. Ja, in de kapel kan nog gebeden worden, maar nonnen zijn in geen velden of wegen meer te bekennen. Het is vooral erg commercieel geworden, viel me op, met torenhoge prijzen zowel in het restaurant als in het aangrenzende hotel.

De teloorgang is illustratief, vrees ik. Veel kerken in Europa verloren relatief snel hun betekenis. Dieptreurig voorbeeld was wel het techno-dansfestival in de Laurenskerk in Rotterdam, met vrouwen verkleed als duivels.

Europeanen zijn blinder dan velen onder ogen willen zien. Geestelijk blind wel te verstaan. Ze zijn het zicht kwijtgeraakt op de barmhartige bijbelse boodschap. Wat je ook van de Middeleeuwen met hun bedevaarttraditie mag vinden, toen besefte men nog dat ten diepste alleen God kwalen kan genezen. Dat besef is nu grotendeels verdwenen. Velen leven alleen met oog voor geld of voor fun. Buiten de kerk, maar ook erbinnen. De hand moet wat dat betreft ook in eigen boezem.

Het is een geestelijke leegte die ik ook in het Europees Parlement bespeur. Slechts weinig collega’s spreken vanuit het christelijk geloof. Gevolg is dat veel EU-wetgeving niet langer wortelt in christelijke waarden, zoals naastenliefde en respect voor het leven. Lege kerken leiden tot een lege samenleving. Via Europese wetten kunnen we de bevolking niet terugbrengen naar de kerk en Gods boodschap. Dat blijft het werk van Gods Geest. Hij neigt harten en brengt mensen weer terug in Gods gemeenschap.

Gelukkig leert Kerst dat we niet bij de pakken neer hoeven te zitten. Laat in de prediking de blijde boodschap van Christus’ komst maar ruim verkondigd worden. Hij brengt licht in ons donkere bestaan, zoals Simeon ons voorzong:

Een licht, zo groot, zo schoon, gedaald van ’s hemels troon,
Straalt volk bij volk in d’ ogen;
terwijl ’t het blind gezicht van ’t heidendom verlicht,
En Isrel zal verhogen.

Geïnteresseerd in meer lezenswaardige artikelen? Neem een jaarabonnement (€ 53). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Ir. Bert-Jan Ruissen
Ir. Bert-Jan Ruissen

is namens de SGP lid van het Europees Parlement.