Waar bent u naar op zoek?

Verbond en schepping

01-08-2011

Wat hebben verbond en schepping met elkaar te maken? Ds. M. Baan over het verband én over de kloof van de zondeval die ertussen zit.

Als je schepping en verbond zomaar aan elkaar knoopt, krijg je ongelukken. De geschiedenis leert het. Karl Barth heeft het ooit gewaagd om de kloof tussen de schepping en het genadeverbond over het hoofd te zien. Met als gevolg dat hij terecht kwam bij de alverzoening. Wie schepping en verbond aan elkaar koppelt, laat geen ruimte voor de zondeval over. Dan valt de ernstige werkelijkheid van de val in het paradijs weg.

De gereformeerde leer is dan ook principieel anders. Onze gereformeerde vaderen hebben vanouds gezegd dat er twee verbonden zijn: het werkverbond en het genadeverbond.