Waar bent u naar op zoek?

Verbond en verkiezing

05-09-2011

In de Bijbel lezen wij over het genadeverbond. Er staat ook dat de Heere Zich een volk tot het eeuwige leven verkoren heeft. Het verbond is voor de tijd, de verkiezing voor de eeuwigheid, schrijft ds. G.S.A. de Knegt.

Het genadeverbond geeft de relatie tussen God en Zijn volk aan. Dit verbond is eenzijdig. Het komt van één kant: bij God vandaan. In dit verbond toont Hij Zijn liefde. Het kan nooit verbroken worden, althans niet van Gods zijde. We lezen in Jesaja 54:10: ‘Want bergen zullen wijken, en heuvelen wankelen; maar Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken, en het verbond Mijns vredes zal niet wankelen, zegt de HEERE, uw Ontfermer.’

Van dit verbond is Jezus Christus het Hoofd, zoals Hij van alle dingen het Hoofd is. Om Hem roept de Heere zondaren tot Zich. Hij laat op diverse manieren horen dat Hij geen zin heeft in de dood van de goddeloze.