Waar bent u naar op zoek?

Verbond in de Bijbel

18-07-2011

Het verbond van God loopt als een rode draad door het Woord van God. Het valt wel op dat woorden als werkverbond en genadeverbond niet genoemd worden, schrijft. ds. A.L. van Zwet.

Onze tijd kenmerkt zich door een verminderde  aandacht voor de geschiedenis. Het leven in het heden is van meer belang dan het denken aan het verleden. Dit gaat de gemeente van Christus niet voorbij. De geloofskeus in het heden heeft voor velen betere papieren dan het vanuit het verleden behoren bij het verbond. Dat betekent vaak dat het lezen van de Bijbel gericht is op losse teksten en dat de grote lijnen niet worden ontdekt.

Juist het verbond van God helpt om de Bijbel als geheel te zien. Het gaat in het Woord van God om het geheel van de heilsgeschiedenis. Een geschiedenis die door de eeuwen loopt en waarin de  gelovigen zich opgenomen weten en uitzien  naar de volmaaktheid bij de wederkomst van Christus.