Waar bent u naar op zoek?

Laten christenen niet verzuimen om te bidden voor het Joodse volk en de staat

Verbonden met Israël

Drs. Albert Groothedde
Door: Drs. Albert Groothedde
Israël
29-09-2022

De christelijke betrokkenheid op Israël is veelkleurig. De één is lyrisch over Israël, de ander stelt zich neutraal op of houdt zelfs afstand. Wat is nu wezenlijk als het gaat over de praktijk van deze verbondenheid met Israël?

Als het gaat om de verbondenheid met Israël, is er sprake van veelkleurigheid. Er zijn christenen die als Israël in beeld komt alle nuchterheid verliezen. Alles wat maar ‘ruikt’ naar Israël of het Jodendom, wordt kritiekloos omarmd. Het andere uiterste komt ook voor. Als exponent van de vervangingstheologie of juist als (over)reactie op het kritiekloze ‘Israëlisme’ wordt de betrokkenheid op het Joodse volk op z’n hoogst nog met de mond beleden.
Als het gaat om de praktijk van de christelijke verbondenheid, gaan we in dit artikel op zoek naar een middenweg tussen beide extremen. Dit niet als diplomatieke ‘move’, omdat we van doen hebben met een gevoelig onderwerp. De reden is primair dat ik me wil verhouden tot een reeks bijbelse kernnoties. De verwerking van deze bijbelse noties, samen met historische gegevens en persoonlijke ervaringen, brengen me tot ten minste de volgende fundamentele kenmerken als het gaat om de praktijk van de christelijke verbondenheid met Israël. Ik heb niet de intentie compleet te zijn, de volgorde van de kenmerken is min of meer willekeurig.

Betrokken

De houding van een christen ten opzichte van Israël zal er een zijn van intrinsieke betrokkenheid. Wanneer we ons bewust zijn van de bijzondere plaats van Israël in Gods heilsplan in verleden, heden en toekomst, zullen we het reilen en zeilen van het Joodse volk nauwlettend volgen. Israël is verkoren met een doel: de komst van het Koninkrijk van God. Dat doel raakt behalve Joden ook de volken, zelfs individuen uit Nederland.
Veel Joden vinden het lastig om de herkomst en aard van de christelijke betrokkenheid op Israël en het Joodse volk op formule te brengen. Zij verengen het nogal eens tot bekeringsijver. De ervaring leert dat veel Joden het verrassend en bemoedigend vinden wanneer in een gesprek de heilshistorische achtergrond van de christelijke betrokkenheid op Israël en het Joodse volk wordt uitgelegd.

Gunnend

Een christen is in navolging van zijn of haar Meester in het beste geval materieel en immaterieel een gunnend mens (Hand.20:35). Wanneer we ons realiseren dat ons heil vrucht is van de Messias van Israël, we ons geestelijk laven aan de Schriften van Israël en ondertussen ook weet hebben van zwarte bladzijden uit de kerkgeschiedenis, zal christelijke gunning zich ook richten op het Joodse volk (vgl. Rom.15:25-27).
Het belang van de christelijke ‘support’ voor Israël kan moeilijk worden overschat. Het leidt tot verbazing en verwondering bij veel Joden. Of, zoals een jonge Joodse vrouw ooit tegen ons zei: ‘Ik wist niet dat er ook christenen zijn die van ons houden.’

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 29 september 2022. Neem een jaarabonnement (€ 49,95). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Drs. Albert Groothedde
Drs. Albert Groothedde

is theoloog.