Waar bent u naar op zoek?

Verborgen en vergeten

ds. A.J. Post
Door: ds. A.J. Post
02-12-2021

Word wakker! Waarom zou U slapen, Heere? Ontwaak! Verstoot ons niet voor altijd. Waarom zou U Uw aangezicht verbergen, onze ellende en onze onderdrukking vergeten? Psalm 44:23-27

De ervaring van Gods afwezigheid of, beter gezegd, het niet ervaren van Zijn aanwezigheid is voor velen een zware last om te dragen. Dat zien we ook bij de dichter van Psalm 44. Hij roept het uit: ‘Word wakker, Heere, ontwaak. Waarom zou U Uw aangezicht verbergen?’

Dat wij zo kunnen worstelen met de vraag of God aanwezig is in ons leven, kan te maken hebben met de maatschappij waarin we leven. Het kan ook komen door de last van het leven die op onze schouders ligt. Voor een groot aantal mensen in onze maatschappij heeft God geen betekenis. Of God nu wel of niet bestaat en betrokken is op onze levens, is iets waar deze mensen zich niet mee bezig houden. Na het wegvallen van bijna alle kerkelijke activiteiten door de coronacrisis stellen veel gelovigen binnen de kerken zichzelf de vraag of en hoe God aanwezig is in hun leven. Ik merk om mij heen dat mensen worstelen met deze vraag. Geef zelf maar eerlijk antwoord: Ervaar jij Gods aanwezigheid in je leven? Ben je op zoek naar tekenen van Zijn bestaan en aanwezigheid? Vind je die tekenen?

Tegenslag

Naast de invloed van de maatschappij is er het lijden in het leven van een christen. Het lijden roept eveneens de vraag naar Gods aanwezigheid in ons leven op. Heftige tegenslag doet ons verbijsterd staan. We vragen ons af waar God is in deze moeilijke omstandigheden. Ziekte van een familielid of bij jezelf, het overlijden van een goede vriend, een ernstig ongeval van iemand uit de buurt. Je bent daardoor vleugellam geslagen, je hart is onrustig.

Iets verder van huis, maar niet minder ingrijpend, zien we vluchtelingen die verdrinken in de Middellandse Zee, mensen die bij gebrek aan voedsel verhongeren in de binnenlanden van Afrika. Menselijke waardigheid is in het geding. Met Psalm 44:24,25 zeg je dan: Heere, bent U onze ellende en onze onderdrukking vergeten? Word wakker! Waarom verbergt U Zich, waarom denkt U niet aan ons?

Verborgen aanwezig

Wie veel lijden moet dragen en als gelovige daarin vertwijfeld is, gaat er diep doorheen. Alle hoop lijkt vervlogen. Het gevoel dat God afwezig is, werkt verlammend. De gedachte dat je door God verstoten bent, doet je huiveren. Een lied van Sela zingt echter: ‘Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.’ Je leest in de psalmen: ‘Heere, waar kan ik Uw aangezicht ontvluchten? U bent altijd bij mij. Dag aan dag draagt Hij ons.’ Of je er in meekomt, is nog maar de vraag. Je ziel kan weigeren getroost te worden.

Verstoten en verworpen

In het slot van Psalm 89 staan woorden die erg lijken op de woorden van Psalm 44. Daar staat dat de Heere Zijn gezalfde verstoten en verworpen heeft. ‘U bent verbolgen geworden op Uw gezalfde.’ (Ps.89:39) Jezus werd als een slachtschaap weggeleid en gedood. Hij werd verstoten en verworpen. Geen sterveling zal ooit doorgronden welke doodsnood Hij heeft geproefd, de helse angst die Hem doorwondde. Hij kroop als een worm over de grond in Gethsémané, Hij werd gegeseld en gekruisigd.

De prediking van het Evangelie wil ons uittillen boven onze droevige omstandigheden. Telkens wordt ons aangezegd dat de Zoon van God mens werd voor ons mensen en voor onze zaligheid. De Zoon van God lag in een kribbe. Een kruis werd opgericht, waaraan Hij werd geslacht om onze zonden. Oogcontact met de Gekruisigde zal jou duidelijk maken dat God je niet heeft verstoten. God is bij je, ook in je radeloosheid en vertwijfeling, in je lijden en aanvechting.

Naar verlossing toeleven

Moeilijke omstandigheden tonen niet de afwezigheid van God aan. De Gekruisigde doet ons geloven dat God liefdevol en trouw aanwezig is, in onze nood en aanvechting. De liefdevolle blik van Jezus doet ons zingen: ‘Door al het lijden van de tijden wordt naar verlossing toegeleefd.’ Wij zuchten en bidden en toch is er dat vertrouwen (Rom.8:36,37): ook al worden wij de hele dag gedood, ook al worden wij beschouwd als slachtschapen, toch zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad: Jezus Christus.

ds. A.J. Post
ds. A.J. Post