Waar bent u naar op zoek?

Verborgen omgang

07-04-2015

Genade is niet zomaar voorhanden; genade is een wonder. Daarom gaat het Dietrich Bonhoeffer in zijn boek ‘Nachfolge’ (vertaald als ‘Navolging’). Maar hoe spreekt Bonhoeffer over verborgen omgang met God? Dr. A. Huijgen geeft een verkenning.

De ‘bevindelijke’ kant van Bonhoeffer is waarschijnlijk de reden waarom hij tegenwoordig ook in gereformeerde kring veel gelezen en gewaardeerd wordt. Er was een tijd waarin dat heel anders lag en hij werd gezien als kampioen van liberale theologie.

Toen werd Bonhoeffer vooral gelezen vanuit zijn latere gevangenisbrieven, waarin hij de mogelijkheid van een religieloos christendom verkent. In onze tijd is er meer aandacht gekomen voor de bijbelse en haast bevindelijke tonen die Bonhoeffer aanslaat in werken als Navolging en Leven met elkander.

Toch zouden we Bonhoeffer tekort doen als we hem al te ‘stichtelijk’ zouden interpreteren of een evangelicaal theoloog van hem zouden maken, zoals de recente biografie van Eric Metaxas ten onrechte doet. Bonhoeffer was en bleef in allerlei opzichten ook een liberaal theoloog, maar dan wel een liberaal theoloog dicht bij de Bijbel, die nauwkeurig wilde gehoorzamen aan Gods gebod. Daarvoor heeft hij de hoogste prijs betaald toen hij op 9 april 1945 werd opgehangen.

Het citaat op deze pagina komt uit een hoofdstuk waarin Bonhoeffer kostbare en goedkope genade tegenover elkaar stelt. Hij verzet zich tegen goedkope genade, dat wil zeggen: genade als strooigoed, als confectiewerk en massaproduct. Daarmee bedoelt hij dat er als het ware een onuitputtelijke voorraad genade voorhanden is, die kosteloos kan worden uitgedeeld. Vergeving van zonden is gemakkelijk te verkrijgen voor iedereen. Zonde is er alleen in de herinnering aan de vergeven zonde.

Lees het volledige artikel in De Waarheidsvriend van 10 april 2015.