Waar bent u naar op zoek?

Verdieping voor 25+’ers

07-10-2013

Op Hydepark in Doorn vindt eind deze maand de tweede conferentie plaats die een hervormde stuurgroep voor jongvolwassenen tussen 25 en 40 belegt.

‘Spannend’, zegt stuurgroeplid Froukje ten Hove uit Wezep. ‘Je weet niet of er wel mensen komen.’ Dat lijkt al te bescheiden. De eerste zogeheten verdiepingsconferentie in januari, met prof.dr. H. van den Belt als hoofdspreker, trok ongeveer honderd mensen. Bovendien was de respons positief. Ten Hove: ‘De enquête die we na afloop hielden, leverde een ruime 8 op. De aanwezigen waren lovend over de inhoud, de spreker en de workshops.’ Het is de bedoeling dat er twee keer per jaar een conferentie komt.

Volgens Ten Hove, in het dagelijks leven redacteur bij uitgeverij De Banier, is de stuurgroep die de verdiepingsconferenties belegt in een gat gesprongen. ‘Rond je 25e is de fase van de jeugdvereniging verleden tijd, maar je denkt er nog niet aan om naar de mannen- of vrouwenvereniging te gaan. Ook de landelijke hervormde mannen- en vrouwenbonden hebben moeite om de leeftijdscategorie 25 tot 40 te bereiken.’
Het waren de mannenbond en vrouwenbond die erop aandrongen dat jongeren zelf iets zouden organiseren. Na een verkennende vergadering is een stuurgroep van vijf mensen aan de slag gegaan. Ten Hove: ‘We kenden elkaar nog niet, maar waren allemaal enthousiast. We zoeken nog een zesde lid.’
De stuurgroep houdt vier kernwoorden in het oog: toerusting, bezinning, ontmoeting en ontspanning. Voor 26 oktober staat het onderwerp ‘Navolging.nu’ op de agenda, met prof.dr. G. van den Brink als hoofdspreker. ‘We denken dat het een thema is dat mensen aanspreekt, dat verdieping geeft en jonge christenen in de praktijk richting kan geven.’