Waar bent u naar op zoek?

Vergunst wil trends duiden

01-10-2012

Hij is altijd alert op wat hij hoort en ziet. Die eigenschap helpt drs. P.J. Vergunst (52) bij het vinden van onderwerpen voor De Waarheidsvriend. Meta van der Wind in gesprek met de hoofdredacteur.

De Waarheidsvriend is het blad van de Gereformeerde Bond. Daarom krijgen de grote thema’s die het bestuur van belang vindt aandacht: prediking, kerk, ambt, belijdenis en sacramenten. Voor de redactie is het een speerpunt om deze thema’s te verbinden met de actualiteit.

Vergunst: ‘Zie ik dat er discussie ontstaat over kinderen die aan het avondmaal worden toegelaten, dan besteden we daar aandacht aan.’ Samen met eindredacteur Tineke van der Waal zorgt hij voor de praktische invulling. Vergunst, die sinds 1995 lid van de redactie is en sinds 2002 aan het roer van de De Waarheidsvriend staat, weet dat je als weekblad wat actualiteit betreft niet kunt concurreren met het Reformatorisch Dagblad en het Nederlands Dagblad. Die verschijnen dagelijks.

‘Wij kunnen binnen het beperkte aantal uren nooit wat de redactie van een krant kan.’ Vergunst richt zich liever op trends. Als voorbeeld noemt hij de aandacht die De Waarheidsvriend geeft aan het terugtreden van ambtsdragers uit de kerkenraad. ‘Normaal richt je je op toerusting van nieuwe ambtsdragers. Dat we in onze tijd aandacht hebben te besteden aan mensen die het ambt neerleggen en die nogal eens teleurgesteld of zelfs gefrustreerd zijn, is een vrij nieuw verschijnsel. Ik kom zoiets op het spoor door goed te luisteren. Ik hoorde dat er in een gemeente exitgesprekken gevoerd werden.’