Waar bent u naar op zoek?

Verkiezingen in de Verenigde Staten

07-03-2016

Wanneer ik onze gesprekken van de laatste paar maanden tijdens het eten in één woord moet samenvatten, is dat: politiek. Wie gaat er in welke staat winnen? Wie ligt er voor en wie heeft de beste papieren, vraagt Monica Bazen-Hofman.

Op dit moment zijn de kiezers in ons gezin het niet eens. Ons gezin bestaat uit tien personen. Vijf van hen mogen stemmen in de voorverkiezingen en de zesde is net achttien bij de algemene verkiezingen. We stemmen allemaal op dezelfde partij, maar verschillen wat betreft de kandidaten. We discussiëren zodanig dat de indruk gewekt kan worden als zouden we zelf meedoen in de strijd voor onze favoriete kandidaat.

Top drie

Niemand van ons gaat volledig voor een kandidaat, maar de top drie wordt gevormd door Ted Cruz, Marco Rubio en Donald Trump. Wanneer we met de gehele familie bijeen zijn, hoor ik dezelfde drie namen. Dat geldt ook voor onze christelijke school en kerkelijke gemeente. Het lijkt erop dat we daarmee een aardig gemiddelde familie vormen binnen onze ultra-conservatieve hoek. Ik moet wel toegeven dat één naam meestal veel reactie oproept.

Het is voor mij een raadsel hoe iemand mr. Trump kan steunen. Sommige kinderen zijn onder de indruk van zijn no-nonsense politiek, hij is een handige zakenman, weet hoe hij met geld moet omgaan etc.

Ik moet eerlijk opbiechten dat ik niet zo geïnteresseerd ben in politiek en ook weinig tijd steek in het afwegen van het beleid dat de kandidaten voorstaan. Gelukkig zijn er mensen die veel slimmer zijn dan ik, die dat allemaal uitzoeken. Wat ik het meest belangrijk vind, is of een kandidaat de Heere vreest. Wanneer hij een christelijke levensbeschouwing aanhangt, zal het met zijn beleid ook wel goed zitten. Is dit simpel of onwetendheid? Misschien. Ik wil het graag uitleggen.

Zichzelf vernietigen

In de afgelopen acht jaren heeft zich een enorm verval afgetekend in morele waarden. Als land zijn we in sneltreinvaart dieper weggezonken in zaken zoals die beschreven zijn in 2 Timotheüs 3 ‘Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars…zonder natuurlijke liefde… meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God.’

Iedere levensstijl en elke religie moet getolereerd worden. Absolute waarden en normen zijn ouderwets. Zonde heeft geen betekenis meer. Mensen worden zichzelf tot wet. Dit verklaart waarom een man als Donald Trump mee kan doen in de race.

John Stonestreet, een expert op het terrein van wereldbeschouwingen, verwoordde het op een conferentie die een van onze kinderen bijwoonde als volgt: ‘Een land dat homoseksualiteit legaliseert, vernietigt zichzelf in drie generaties.’ In de Schrift staat duidelijk vermeld dat God een land oordeelt door het aan zichzelf over te geven, aan wat het werkelijk wil. Staan de donkere wolken van Gods oordeel klaar om over ons los te breken vanwege onze eigen dwaze keuzes?

Lees de volledige tekst van het artikel in De Waarheidsvriend van 11 maart 2016.