Waar bent u naar op zoek?

Essays van dr. A. De Reuver over prediking ‘na de Bijbel belangrijkste boek’

Verlangen naar Christus

Ds. J.J. ten Brinke
Door: Ds. J.J. ten Brinke
Boekbespreking
02-04-2024

‘Na de Bijbel het belangrijkste boek’, zei mijn scheikundedocent op de middelbare school over Binas en tijdens een college Nieuwe Testament werd hetzelfde gezegd over 'Evangelie in viervoud'. En – met een knipoog – doe ik het nu over 'Ja en Amen' van dr. A. de Reuver.

Met een enkele duiding en een paar citaten beveel ik dit boekje van harte aan in de handen van velen, met het gebed dat de inhoud harten en preken doortrekt.

Breekbaar

In het eerste hoofdstuk, getiteld ‘Bevindelijke prediking’, gaat de auteur in op drie grondtrekken die naar zijn besef de hartslag van de woordbediening karakteriseren: prediking als werkplaats van Gods Geest, als tegenwoordigheid van Christus en als grond van de geloofservaring.

Voor elke prediker een indringend citaat van Kohlbrugge: ‘Kom je (bij de voorbereiding) niet vooruit, kauw dan niet op je pen, maar buig je knieën en zeg dan maar: Mijn God, ik wil preken, maar ik ben zo’n dwaas en ik zie niets in Uw Woord. Ontferm U over mij.’ Het tekent Gods dienaren die breekbaar zijn, maar juist zó bruikbaar.

Met klem wordt betoogd dat Christus niet alleen object, maar ook subject van de prediking is: Hij wordt niet alleen verkondigd, maar Hij voert ook Zelf het woord. Hij is het Die door Zijn gezanten spreekt. En terwijl Hij spreekt, is Hij de God ‘Die maar niet zegt wat moet, maar Die belooft en het doet’. Wee de prediker die hierop afdingt.

Actualiteit

Het tweede essay (Geloof en heilszekerheid) belicht de bodem, de bron en de beleving van de heilszekerheid, die het geloof eigen is. Voor het geloof is God niet een object, maar ‘onze Vader’, en is de Zoon ‘onze Borg en Bruidegom’, en is Zijn Geest ‘de Bruidswerver Die de band der gemeenschap sticht’. Geen andere bodem heeft het geloof dan de genadige beloften van het Evangelie. ‘Woordgewijs’ schept en schenkt de Heilige Geest het geloof. Geloofszekerheid hangt aan God en ‘kleeft’ aan Hem. Door en met het Woord verwekt de Geest een geloof ‘dat binnenwaarts geen vastheid vindt, maar buitenwaarts voor anker gaat’. Dát geloof is echt, dat zich aan Christus hecht.

‘Luthers kruistheologie’ is de titel van het derde hoofdstuk. Het kruis betekent Gods volstrekte vonnis over elke poging van de mens om zichzelf te redden. Dr. De Reuver werkt dit uit in de betekenis van het kruis voor de godskennis, voor de rechtvaardiging en voor de navolging.

Dit artikel gratis verder lezen?
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en lees de volledige tekst van dit artikel.

"*" geeft vereiste velden aan

Ds. J.J. ten Brinke
Ds. J.J. ten Brinke

is predikant van de hervormde gemeente te Oud-Beijerland en lid van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond.