Waar bent u naar op zoek?

HGJB onderzoekt waardering jongeren voor de eredienst – reflectie (2, slot)

Verlangen naar ontmoeting

Ds. B. Jongeneel
Door: Ds. B. Jongeneel
Jongeren en geloofsopvoeding
Prediking
04-03-2024

Het onderzoek dat de HGJB heeft gedaan naar de beleving van de eredienst bevat hoopvolle elementen. Ontmoeting en beleving in de erediensten worden door jongeren gewaardeerd, daar verlangen ze ook naar. Het is belangrijk om te doordenken hoe die zaken (meer) aandacht kunnen krijgen.

Dat jongeren een wat andere kijk op de liturgie hebben, viel te verwachten. De liederen die doorgaans in de samenkomst gezongen worden, behoren niet altijd tot het repertoire dat ze in het dagelijks leven beluisteren. Dat is geen verrassing. De redenen die jongeren noemen om naar de kerk te gaan, stemmen ons vreugdevol. Zij noemen hun ouders, de ontmoeting met God, deel uitmaken van een gemeenschap, en een (goede) gewoonte. Deze elementen worden ook in de Schrift benadrukt.

Ouders

Ouders zijn de eerstaangewezen personen om jongeren de goede gewoonte bij te brengen om naar de samenkomst te gaan. Los van het feit of kinderen alles begrijpen, moet het aan de ouders zichtbaar zijn dat zijzelf de eredienst belangrijk vinden. Dat wekt de interesse bij de jongeren op. Als ouderen al vol kritiek uit de samenkomst thuiskomen, moeten we niet verwachten dat de kinderen daar positief in staan. Dat geldt ook voor hen die leidinggeven in het jeugdwerk. Zij mogen geestelijke vaders en moeders voor de jongeren zijn.

Jongeren moeten ingewijd worden in hoe dingen in de kerk gaan. Dat betekent eveneens goede gewoonten aanleren. Dit vraagt oefening, discipline en ook moed. Waarom leren we de nieuwe generatie niet gewoon weer trouw ergens naar toe te gaan, je ergens mee te verbinden? En daarvoor te gaan.

Wij vonden het best opmerkelijk dat vrienden bij de motivatie voor kerkgang een minder grote rol spelen dan meestal gedacht wordt. Zijn vrienden meer voor ontspanning en voor leuke dingen doen? Wordt de eredienst dan toch als iets anders, van een andere orde gezien? Het verdient aandacht om dit verder te onderzoeken.

Ontmoeting met God

Het is mooi dat jongeren aangeven dat een van de redenen om naar de kerk te gaan, de ontmoeting met God is. Dat is ook precies de kern van de samenkomst. Daar mag de gemeente op bijzondere wijze tot ontmoeting met God komen. Dat vraagt dus van de samenkomst dat die ook een geestelijk gehalte heeft en houdt. Samenkomsten zijn geen politieke bijeenkomsten of cursussen ‘omgaan met het klimaat’. Het zijn in de eerste plaats godsdienstoefeningen, plaatsen waar we getraind worden in de omgang met God.

Daar moet de liturgie (welke vorm we ook kiezen) altijd aan beantwoorden. Dat is het doel van de orde van de dienst, een geleiding naar een ontmoeting met God. Wanneer jongeren aangeven dat votum en groet en de zegen voor hen waardevol zijn, noemen ze momenten die echt uniek zijn voor een eredienst. Alleen dáár gebeuren die. Ze vormen momenten van ontmoeting met en spreken van God in het leven hier en nu.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 7 maart 2024. Neem een jaarabonnement(€ 53). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Dit artikel is geschreven door ds. B. Jongeneel en ds. G.C. Bergshoeff, predikant van hervormde gemeente te Waddinxveen.

Dit artikel gratis verder lezen?
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en lees de volledige tekst van dit artikel.

"*" geeft vereiste velden aan

Ds. B. Jongeneel
Ds. B. Jongeneel

is predikant van de hervormde gemeente te Lunteren.