Waar bent u naar op zoek?

Vernieuwde aanbidding

20-02-2018

In veel hervormd-gereformeerde gemeenten verandert de inkleding van de eredienst, met name op het punt van het zingen van psalmen en de keus voor het vrije lied. Heeft het belijden van God als de Drie-enige invloed op onze liturgie? vraagt ds. P.J. den Ad

We staan in een psalmzingende traditie en daar mogen we dankbaar voor zijn. De psalmen zijn het liedboek van Israël. Het zingen van psalmen verbindt ons daarom met Israël en verbindt ons met de Messias van Israël. Hij heeft het hele psalmboek vervuld. 

Bezwaar

Het bezwaar dat dikwijls wordt aangevoerd tegen het zingen van alleen de psalmen, is dat er maar weinig direct messiaanse psalmen zijn. Die stelling is op zichzelf terecht, maar is er niet meer te zeggen?

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 22 februari 2018.