Waar bent u naar op zoek?

Verrijkende studieweek voor theologiestudenten over klassiek thema: verzoening

25-08-2020

Eén voor één komen we maandagmorgen 17 augustus aan bij conferentiecentrum Mennorode te Elspeet. De studieweek van de Gereformeerde Bond ligt nog voor ons.

Wat is het goed om deze week met elkaar stil te staan bij een wezenlijk thema: ‘Verzoening: waar draait het om?’

Na de opening van ds. A.J. Mensink staan we in de middag onder andere stil bij de discussie tussen dr. H. Berkhof en ds. G. Boer. Volgens Berkhof was de vraag ‘Hoe krijg ik een genadig God?’ niet meer relevant voor de moderne tijd. Volgens hem ging het om de vraag óf er wel een God bestaat.

Boer heeft gezegd: ‘Waar u eindigt, begint het pas.’. Als een mens beseft dat hij voor God staat, dan wordt de vraag ‘Hoe krijg ik een genadig God?’ geboren. Bijzonder treffend was dat Berkhof eerder in zijn boekje <i>Crisis der middenorthodoxie<p> had aangegeven dat de aanklagende functie van de wet in de middenorthodoxie ontbrak en dat de prediking ‘vlak en mat’ was geworden. Ds. L.J. Geluk gaf in een antwoord op een vraag aan dat dit bezwaar van Berkhof vandaag de dag geldt voor veel prediking binnen de Gereformeerde Bond. Dat roept bij mij herkenning op. Wordt de prediking door veel gemeenteleden binnen de Gereformeerde Bond ook niet regelmatig ‘vlak en mat’ genoemd? Wordt in de verkondiging van het Woord niet gemist dat de zondige mens tegenover een heilige God wordt geplaatst?

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 27 augustus 2020.

Bestel een los nummer, of neem een abonnement op De Waarheidsvriend.