Waar bent u naar op zoek?

Verschuivend stemgedrag

16-03-2021

De verkiezingen liggen weer achter ons. Nu de relatieve rust is weergekeerd, is het tijd om even terug te blikken. Los van de concrete verkiezingsuitslagen lijkt er in christelijke kringen een en ander verschoven te zijn, constateert dr. A.A.A. Prosma

Dat blijkt bijvoorbeeld uit een onderzoek dat het Nederlands Dagblad en de EO lieten uitvoeren.

‘In het onderzoek zegt 43 procent van de kerkgangers op een christelijke partij te gaan stemmen.’ Slechts 43 procent!

Kontekstueel

Verschuivingen constateer ik ook in het speciale nummer van Kontekstueel ‘Als christenen gaan stemmen…’ . Bijvoorbeeld in het interview met dr. P.J. Visser.

De gedachten die je zojuist ontvouwde, leiden niet logischerwijze tot deze of gene politieke partij. Dus: Je wilt discipel van Jezus zijn en gaat naar het stemhokje. Sterkte. Meer is er niet te zeggen.

‘Met instemming las ik een betoog van Stefan Paas die bepleit dat je bij de komende verkiezingen moet gaan voor die partij die het meest oog heeft voor een stevige aanpak van de klimaatcrisis. Anders hoeven we, schreef hij, over alle andere dingen over een paar decennia niet eens meer te praten. Zo urgent is het. Daarmee onderstreep ik dat je in verschillende tijden tot verschillende afwegingen kunt komen, al naar gelang de actualiteit. Zomaar zeggen dat je moet kiezen voor deze of gene confessionele partij, omdat die tégen dit en vóór dat is, is mij te oppervlakkig – met alle waardering voor iedereen die actief is in een christelijke partij. Maar in 2021 moeten we geen verloren gevechten blijven voeren.’

Lees de volledige tekst van deze ‘Uit de pers’ in De Waarheidsvriend van donderdag 18 maart 2021.

Bestel een los nummer, maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,- of neem een jaarabonnement op De Waarheidsvriend.