Waar bent u naar op zoek?

Verslaafd aan porno

13-09-2016

Waarom kijkt iemand naar porno? Is het louter nieuwsgierigheid? Of een poging om negatieve gevoelens te laten verdwijnen? Hoeveel kerkgangers worstelen – al dan niet in stilte – met een seksverslaving, vraagt ds. J. Belder.

In Genesis 4 waarschuwt God Kaïn dat de zonde aan de deur ligt. ‘Naar u gaat zijn begeerte uit, maar u moet over hem heersen.’ (vs.7) Een paar bladzijden eerder waren we nog in het paradijs en hoorden we de HEERE tegen de eerste mensen zeggen dat zij hun hand vooral niet moesten uitsteken naar de verboden vrucht.

Het is niet moeilijk lijnen te trekken naar het onderwerp dat ditmaal onze aandacht vraagt. Het werd mij aangereikt door een kerkgangster, nadat ik zijdelings het onderwerp ter sprake bracht in de preek. Voor haar helaas geen theorie, ‘mijn man is al jaren ernstig pornoverslaafd, ons huwelijk bestaat alleen nog op papier …’

Schijnwereld

Kenmerkend voor een verslaving is dat het onderwerp je steeds meer in beslag neemt. Je bent er almaar mee bezig. Er is geen verzadigingspunt meer. Er is een niet te stillen honger opgetreden, een onlesbare dorst. Rusteloos ben je op zoek naar bevrediging van die ene behoefte. Al het andere raakt daaraan ondergeschikt. Pornoverslaving is leven in een duistere schijnwereld zonder beperkingen en je door die betover(en)de wereld laten overweldigen. Iemand verwoordde het zo: ‘Pornografie doodt de ziel, steelt het hart en vernietigt de geest.’ Wie zich met porno inlaat, begeeft zich op het terrein van seksuele zonden, en daar blijft het niet bij. Handen af van de door God verboden vrucht! En laat de zonde niet over u heersen, maar blijf de begeerte de baas. Dat kan alleen in Gods kracht. De ene liefde doodt de andere! Wie zichzelf niet in bedwang kan houden, is als een stad waarvan de muren omver gehaald zijn (Spr.25:28). ‘Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. Nader tot God, en Hij zal tot u naderen.’ (Jak.4:7,8)

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van 16 september 2016. (We hebben momenteel een mooi aanbod voor nieuwe abonnees.)