Waar bent u naar op zoek?

Vertaling oppervlakkig?

01-12-2015

'Uit de vertaling van Handelingen 2:37 leid ik af dat de Herziene Statenvertaling oppervlakkiger is dan de Statenvertaling. ‘Verslagen in het hart’ (SV) gaat toch veel dieper dan ‘diep in het hart geraakt’ (HSV)?' Dr. R. de Blois reageert op een lezersvra

Deze vraag gaat over de tekst ‘En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart, en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat zullen wij doen, mannen broeders?’ (SV). In de HSV: ‘En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannenbroeders?’

Allereerst zullen we terug moeten naar de Griekse grondtekst. Ten diepste gaat het er immers niet om wat er in de Statenvertaling staat, maar wat de betekenis is van het oorspronkelijke Grieks. De letterlijke betekenis van het grondwoord katanússomai is ‘doorstoken worden’ of ‘doorboord worden’. De Kanttekeningen leggen uit wat er bedoeld wordt: ‘Zij werden doorstoken of doorprikkeld, namelijk door het leedwezen hunner zonde aan Hem begaan.’

Als we de weergave van de Herziene Statenvertaling eerlijk willen beoordelen zullen we dit goed in het oog moeten houden. Want wat is nu het probleem? Waarom hebben de herzieners het woordje ‘verslagen’ niet gewoon laten staan? Het is toch immers nog steeds goed Nederlands?

Inderdaad, het is op zich prima Nederlands, alleen betekent het niet meer hetzelfde als wat de Statenvertalers ermee wilden zeggen. De Kanttekeningen geven duidelijk aan wat er hier bedoeld werd. Het was als het ware of er bij de mensen een zwaard dwars door het hart ging. Ze realiseerden zich wat ze gedaan hadden. Hoe ze in hun onwetendheid de Zoon van God aan het kruis geslagen hadden. Die zonde raakte hen plotseling diep.

Lees de volledige tekst in De Waarheidsvriend van 4 december 2015.