Waar bent u naar op zoek?

Vervolgde kerk moet vaste plaats in prediking krijgen

02-12-2013

In Nederland gaan we in vrede en vrijheid naar de kerk. Dat is een groot voorrecht. Tegelijkertijd is de verbondenheid met de vervolgde kerk in gebed en prediking van wezenlijk belang, schrijft ds. A.Th. van Olst.

Hiervoor zijn in ieder geval drie redenen. Ten eerste confronteert de vervolgde kerk de kerk in Nederland. In de vorige eeuw begon de wereld een dorp te worden. Het blikveld van veel kerkelijke gemeenten strekte daarvoor niet veel verder dan de eigen woonplaats. Dat is in snel tempo veranderd. We werden steeds duidelijker en heftiger geconfronteerd met wereldwijde problematiek en mondiale armoedevraagstukken.

Hierdoor kwam ook de vervolgde kerk dichterbij. Eerst vooral door de ervaringen van achter het IJzeren gordijn, maar later hoe langer hoe meer vanuit andere werelddelen. De wereld werd en dorp en de vervolgde kerk kreeg een gezicht. De vervolgde kerk is dichterbij gekomen en kijkt ons aan.

Omdat de kerk van Christus één is, mag de kerk in Nederland niet wegkijken van de verhalen van de vervolgde kerk. Dat is de tweede reden. Het Nieuwe Testament vergelijkt de kerk onder andere met een lichaam. Daarin is de onderlinge samenhang van groot belang. Er is verscheidenheid binnen de gemeente en toch is de gemeente één. De leden zijn betrokken op elkaar (1 Kor.12:12-27).
De onderlinge betrokkenheid van de verschillende leden van het lichaam op elkaar, is niet alleen iets van de plaatselijke gemeente. De kerk van Christus is één. Het woord van Paulus: ‘Als één lid lijdt, lijden alle leden mee’, is ook van toepassing op de wereldwijde kerk (1 Kor.12:26). We zijn in de achterliggende decennia steeds sterker geconfronteerd met het lijden van broeders en zusters elders in deze wereld. Dat zijn leden van hetzelfde lichaam, leden van hetzelfde huisgezin, en wij kunnen en mogen ons niet onttrekken aan hun lijden. De verbondenheid met de kerk van alle tijden en alle plaatsen betekent dat we ook verbonden zijn aan de vervolgde kerk, aan hun geloof, hun gebeden, hun lijden, hun volharding. Hun lijden gaat ons aan.