Waar bent u naar op zoek?

Verwende kids

23-01-2012

Ruim 100.000 kinderen in Nederland gaan gebukt onder ‘problematische verwenning'. Ds. C.H. Hogendoorn gaat in op het punt dat ouders blindelings achter hun kinderen aanlopen.

Ruim 100.000 kinderen in Nederland gaan gebukt onder ‘problematische verwenning’. Twee weken geleden schreef NRC.Next erover. Pedagoog Willem de Jong wijdde er recent het boekje Het verwende kind syndroom aan. De ondertitel is zo mogelijk nog intrigerender: Jongens en meisjes verwaarloosd door verwenning. Je wrijft je even de ogen uit. Staat dit er echt? Verwáárlozing door verwenning? Maar het is werkelijk waar en het boek onderhoudt ons er ruim 150 pagina’s lang over. Leerkrachten bevestigen het, maar durven de ouders er niet op aan te spreken. Ouders dulden het niet wanneer je iets over hun opvoedingsstijl zegt. Ondertussen gaat het omgerekend wel om een of twee kinderen per schoolklas.

Wat is het probleem? Zijn het de bergen speelgoed en allerlei andere presentjes waaronder onze kinderen vandaag de dag bedolven worden? Jazeker, maar dat niet alleen. Net zo vaak is het de emotionele verwenning door de ouders die het kind verpest. Vader- en moederlief durven hun prinsen en prinsessen geen nee meer te verkopen en stellen geen grenzen. Volgens De Jong lopen de ouders blindelings achter hun kinderen aan.