Waar bent u naar op zoek?

Verzameld werk van ds. L. Kievit verschenen

15-04-2021

Van de hervormde predikant Leendert Kievit (1918-1990) verscheen deze week bij uitgeverij de Banier zijn Verzameld Werk, onder de titel Op verhoogde toon. Van 1962 tot 1966 en van 1974 tot 1986 was ds. Kievit lid van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond. Eerbied voor de Schrift en gerichtheid op het hart van mensen was kenmerkend voor de arbeid van ds. Kievit in kerk en theologie. In zijn preken en meditaties ligt het hart van zijn levenswerk. Wanneer hij in zijn prediking Christus ter sprake bracht in kruis en opstanding, was hij hooggestemd en ging hij ‘op verhoogde toon’ spreken. Daarvan legt de geestelijke nalatenschap van deze in hervormd-gereformeerde kring bekende predikant in alle opzichten getuigenis af. De stijl van verwoording heeft ook vandaag nog zeggingskracht.

In dit Verzameld werk is bijeengebracht wat eerder in druk is verschenen en door hemzelf is geautoriseerd. Deze editie is bezorgd en ingeleid door dr. ir. J. van der Graaf en ds. H. Westerhout met medewerking van de onlangs overleden prof. dr. W. Balke en van dr. M. Verduin.