Waar bent u naar op zoek?

Vier tips om betrokken te zijn bij je gemeente

28-03-2017

‘En wilt u met de u geschonken gaven meewerken aan de opbouw van de gemeente van Christus?’ Ook dit beloven we als we belijdenis doen, misschien wel heel enthousiast, schrijft ds. G. Lugthart.

We hebben er allerlei ideeën bij. Maar wat nu als dat in de praktijk tegenvalt? 

Het volgen van belijdeniscatechisatie is vaak een heel intensieve, maar ook mooie investering die iemand doet. Het bepaalt hem of haar sterk bij de dingen van het geloof en voor veel belijdeniscatechisanten geldt dat het ook hun leven met God versterkt en verdiept.

Tegelijk groeit ook het besef dat ik niet in mijn eentje geloof, maar dat ik deel uitmaak van een gemeente. Soms is dat echt een ontdekking. We weten het wel, maar het kan nieuw zijn om dat ook als een zegen te gaan zien. Of het is juist een leerpunt dat dit ook verantwoordelijkheden met zich meebrengt. Tijdens de belijdeniscatechisatie hebben we hier wellicht uitgebreid met elkaar over gesproken. En nu komt het erop aan om dit vast te houden en er ook iets mee te doen. Maar hoe?

Afgevlakt

Het kan gebeuren dat onze betrokkenheid op de gemeente na verloop van tijd toch weer afvlakt. Het komt zelfs voor dat die helemaal verdwijnt. Soms komt dat door praktische dingen: de één woont op kamers en is daardoor nog maar weinig in de eigen gemeente. Een ander gaat trouwen en in een andere plaats wonen. Dan valt het niet altijd mee om een eigen plekje te vinden in de nieuwe gemeente.

Er kunnen ook andere oorzaken zijn. We worden bijvoorbeeld zo in beslag genomen door ons werk of ons gezin dat we er gewoon niet aan toekomen om actief aan het gemeenteleven deel te nemen. Of we hebben misschien wel geprobeerd om ergens aan mee te doen, maar we kwamen er niet tussen. We voelden ons niet welkom of onze ideeën werden niet gewaardeerd, want ‘we doen het nu eenmaal altijd zo’. Misschien is iemand wel een van de weinige jonge lidmaten in zijn gemeente en mist hij of zij daardoor een bepaalde aansluiting.

Zo kunnen er nog een heleboel andere redenen zijn, waardoor de betrokkenheid op de gemeente en de bereidheid om ook mee te werken aan de opbouw ervan kan afnemen. Dat zou jammer zijn en daarom een aantal tips die misschien kunnen helpen om dat te voorkomen. 

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 30 maart 2017.