Waar bent u naar op zoek?

Evangelische Hogeschool viert 45-jarig jubileum

Vindplaats van hoop

Drs. Els J. van Dijk
Door: Drs. Els J. van Dijk
26-04-2022

In 1977 ging de Evangelische Hogeschool (EH) van start. De opleiding bestaat dus 45 jaar. Al die tijd speelt ze in op de maatschappelijke en culturele ontwikkelingen die van grote invloed zijn op studenten in hun weg naar de (geestelijke) volwassenheid. Dat is het bestaansrecht van de EH.

Nu mogen we het 45-jarig jubileum van de EH vieren. Hoe is het mogelijk! Wat bijzonder dat God het initiatief van toen (zie kader) zó heeft willen zegenen dat de EH al die jaren van betekenis is geweest voor inmiddels duizenden studenten en dat God zó aanwijsbaar heeft gewerkt in de levens van jonge mensen.

Veranderd

Natuurlijk is de EH in de loop van de jaren veranderd. Gelukkig maar. De issues die in 1977 voor jonge mensen speelden en die haaks stonden op de geloofsopvoeding die zij hadden meegekregen, waren compleet anders dan de kwesties die nu, in 2022, aan de orde zijn. Daarom ontwikkelt het onderwijsprogramma zich voortdurend. Ik ben zo dankbaar voor de plek die de EH mag zijn voor veel kerkelijke jongeren. Hier ontdekken zij dat het leven zoals God het bedoeld heeft, echt anders is dan de perfecte plaatjes die zij via sociale media voorgeschoteld krijgen. In plaats van akkers van angst biedt de school vindplaatsen van hoop.

De EH is ook volwassen en professioneler geworden. Dat is te merken aan de erkenning die bijvoorbeeld de kerken ons geven. Zij zien het belang van de investering die jonge gemeenteleden doen en de plaatselijke gemeente geniet mee van de opbrengst ervan. Elke jaargang weer merken wij hoe ouders onder de indruk zijn van het grote werk dat God heeft gedaan in de levens van hun kinderen, te merken aan de grote stappen die gezet zijn in de persoonlijke en geloofsontwikkeling. Ze zijn volwassener en weerbaarder geworden.

Missie

Twee dingen zijn in die 45 jaar hetzelfde gebleven. Allereerst betreft dat de missie. We willen christenen – en met name jongeren – zodanig toerusten dat zij vanuit een persoonlijke, levende relatie met God in staat zijn zelfstandig en positief-kritisch als christen te functioneren in studie, studentenleven, maatschappij en kerk. We streven ernaar dat zij op al die terreinen op een christelijke wijze hun houding en handelen kunnen bepalen, hun verantwoordelijkheid kunnen nemen en hun geloof en overtuigingen op een betrokken manier kunnen delen met hun omgeving. Het gaat in ons onderwijs om bijbelse toerusting en vorming tot (maatschappelijk) weerbare, kerkelijk betrokken en bewogen (jonge) mensen, die zicht hebben op (actuele) ontwikkelingen en denkwijzen in samenleving en wetenschap en die daar bijbelse denkkaders naast kunnen plaatsen. Niet reactief, maar proactief. Wij denken dat deze wereld (jonge) mensen nodig heeft die het Koninkrijk van God gestalte willen geven op de plaats waar zij gesteld zijn om de opdracht die Jezus ons Zelf gegeven heeft, serieus te nemen: licht verspreiden in deze wereld en het zout der aarde zijn. We zijn niet tegen de wereld, maar vóór Jezus en Zijn Koninkrijk. Het leven met en voor Hem willen we vieren en uitdragen en onze studenten daarvoor toerusten.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 28 april 2022.
Neem een 
jaarabonnement (€ 49,95). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Drs. Els J. van Dijk
Drs. Els J. van Dijk

is directeur van de Evangelische Hogeschool te Amersfoort.