Waar bent u naar op zoek?

Visies op avondmaal brengen verdeeldheid

10-10-2017

In de vroege kerk was er weinig tot geen discussie over het heilig avondmaal, toen nog eucharistie genoemd. De theologie van de eucharistie was een ‘oase van rust’ (A. van de Beek), schrijft ds. C.H. Hogendoorn.

In de vierde eeuw was het met die rust rond het avondmaal gedaan. Kerkvader Ambrosius van Milaan (339-397) was de eerste die zich uitvoerig met de eucharistie bezighield. In zijn catechesen leert hij nadrukkelijk de werkelijke aanwezigheid van het lichaam en bloed van Christus. Bij Augustinus (354-430) gaat er een wissel om, al is het niet eenvoudig om zijn sacramentstheologie te doorgronden. Voor de kerkvader van het westen is er een duidelijk onderscheid tussen het lichaam van de verhoogde Christus in de hemel en het lichaam van Christus in het sacrament. Het een (ver)wijst naar het ander; brood en wijn verwijzen naar Christus in de hemel.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 12 oktober 2017.