Waar bent u naar op zoek?

column

Vluchtroute

06-02-2018

Zohra slikt en veegt snel met haar hand langs haar ogen. Nadja naast haar slaat een arm om haar heen, ze begrijpen elkaar. Beiden hebben een negatief advies van de IND gekregen.

Het is woensdagmorgen. Samen met tien vrouwen zitten we om een grote, lange tafel. Ieder met een Bijbel voor ons. We lezen een gedeelte uit Handelingen 16, ik eerst in het Nederlands, Heba volgt in het Arabisch, Zeynab in het Farsi. Achter mij gaat de deur zachtjes open, Nelleke komt binnen. Ze knikt verontschuldigend en gaat tussen de Arabisch-sprekende vrouwen zitten. Nelleke heeft jaren als zendeling in het buitenland gewerkt en spreekt hun taal goed. We zijn blij dat ze er is. 

We nemen het gelezen gedeelte door, Nelleke vertaalt. Heba is verrast te horen dat Paulus zijn zendingsreis startte vanuit het Syrische Antiochië, vlakbij haar geboorteplaats. ‘Deze route van Paulus – vanuit Syrië door Turkije naar Europa – doet mij denken aan onze vluchtroute,’ merkt Rula zacht op. We komen bij de tekst waar staat dat Paulus en Timotheüs naar Asia willen gaan, maar dat ‘zij door de Heilige Geest werden verhinderd’. Dan maar naar het noorden, naar Bithynië, ‘maar de Geest liet het hun niet toe’. Zohra knikt en veegt een traan van haar wang, Nadja troost haar.

‘Paulus komt in Troas. Hij droomt van een Macedonisch man, die dringend vraagt: “Kom over en help ons.” Paulus gaat. In Macedonië staat er echter niemand op hen te wachten. Op de sabbat gaan Paulus, Timotheüs en Lukas naar de rivier, daar ontmoeten ze een groepje vrouwen.’ We praten over Lydia die tot geloof komt. Lydia, een vrouw uit Thyatira, een stad in Asia, waar Paulus eerder verhinderd werd naartoe te gaan. ‘Hé, dus vanuit Syrië kwam het Evangelie in Europa,’ klinkt de stem van Heba opnieuw verrast. 

Bij het afscheid nemen fluistert Nelleke mij emotioneel toe: ‘God spreekt door Zijn Woord en Geest tot elk van ons.’ Later vertelt ze dat zij het nog steeds moeilijk vindt dat ze terug moest komen naar Nederland. Eigenlijk had zij deze morgen af willen zeggen om voor zo’n kleine groep vrouwen te tolken.

Marijke de Wit