Waar bent u naar op zoek?

Voetius gaat verhuizen

16-04-2012

De Protestantse Theologische Universiteit (PThU) verhuist binnen afzienbare tijd van Kampen, Leiden en Utrecht naar Amsterdam en Groningen. De Universiteit Utrecht stopt met het aanbieden van (klassieke) theologie. Gezien deze ontwikkelingen is het de vra

Theologieopleidingen in Nederland zijn in beweging. Dit heeft gevolgen voor hoe het theologische landschap aan de Nederlandse universiteiten eruitziet. Nieuwe ontwikkelingen bepalen waar studenten gaan studeren en hebben daarmee ook gevolgen voor de Gereformeerde Theologen Studenten Vereniging Voetius.

De G.T.S.V. Voetius is in 1899 opgericht met het doel theologie in gereformeerde zin te bestuderen en elkaars praktische vorming te bevorderen. Met het oog daarop organiseert de vereniging preekvergaderingen, studiekringen, bijbelkringen en diverse lezingen. Sinds 1899 is Voetius een constante factor in Utrecht. Ze heeft vele honderden theologen in haar gelederen gehad, die op diverse plaatsen in de kerk zijn terechtgekomen.

Het ledenaantal varieerde in de 112 jaar van haar bestaan van twee tot over de honderd. Momenteel zijn er 23 theologiestudenten lid. De meeste studenten studeren in Utrecht, een enkeling studeert in Amsterdam.