Waar bent u naar op zoek?

Mensvormig spreken over God (4)

Vol van kracht

Ds. H.J. van der Veen
Door: Ds. H.J. van der Veen
02-03-2023

De uitdrukking ‘stem van God’ staat slechts twee keer in de Bijbel. Dat betekent echter niet dat God weinig zegt; we lezen in de Bijbel vaak over God Die spreekt. Gods Woord laat er geen misverstand over bestaan dat God een sprekende God is.

De uitdrukking ‘stem van God’ staat in het Oude Testament in Deuteronomium 4:33. Mozes zegt vol verwondering tegen het volk Israël: ‘Heeft ooit een volk de stem van God horen spreken vanuit het midden van het vuur, zoals ú gehoord hebt, en daarbij het leven behouden?’ Bij de berg Horeb heeft de God van Israël Zijn stem duidelijk laten klinken.

In het Nieuwe Testament komen we deze uitdrukking tegen in Handelingen 12:22. Op zekere dag zit Herodes op de rechterstoel en houdt hij een toespraak. Het volk roept uit: ‘Een stem van God en niet van een mens!’ Deze uitdrukking heeft hier betrekking op koning Herodes, die door het volk als god vereerd wordt.

‘En God zei’

Dat de uitdrukking ‘stem van God’ slechts twee keer in de Bijbel voorkomt, betekent niet dat God heel weinig zegt. Integendeel! Wie de Bijbel leest, ontdekt dat er duizend en één keer staat: ‘En God zei.’

De eerste keer dat we in de Bijbel Gods stem vernemen, is in Genesis 1:3: ‘En God zei: ‘Laat er licht zijn! En er was licht.’ De laatste keer dat we Gods stem horen, is in Openbaring 22:17: ‘En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! En laat hij die dorst heeft, komen;

en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets.’ De Bijbel laat er geen misverstand over bestaan dat God een sprekende God is.

Lees de volledige tekst van dit artikel in het nummer van De Waarheidsvriend van donderdag 2 maart 2023. Neem een jaarabonnement. Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-.

Ds. H.J. van der Veen
Ds. H.J. van der Veen

uit Sliedrecht is emeritus predikant.