Waar bent u naar op zoek?

Volgelingen van Jezus doen hetzelfde als de moderne mens

23-03-2016

Het lijkt wel alsof de tegenstanders van Jezus meer geloof hechten aan Jezus’ woorden dan Zijn discipelen. De Farizeeërs en overpriesters vragen om een wacht bij het graf, maar de discipelen kunnen hun oren nauwelijks geloven, schrijft ds. M.C. Schreur.

‘Meekomen, naar het rechthuis van Pilatus! Nader onderzoek heeft uitgewezen dat u bij de vriendengroep hoort van die Jezus van Nazareth, Die de Koning van de Joden wordt genoemd. Om mogelijk verder oproer te voorkomen, zult u aan het einde van deze week op dezelfde manier ter dood veroordeeld worden.’

Ruw stormen soldaten de schuilplaats binnen van de angstige discipelen.

Als dat toch zou gebeuren, dan hoor ik Thomas in gedachten al zeggen tegen zijn mede-discipelen: ‘Wat zei ik jullie? Jezus is niet opgestaan. Het hele verhaal over die opstanding is allemaal verzonnen. Die vrouwen ook met hun emoties en waanideeën. Dit zal het einde zijn! Wij zullen met Hem sterven, dat heb ik jullie al eerder gezegd.’

Onverstandigen

Laten wij ons maar niet al te zeer verheffen boven deze angstige en ongelovige discipelen. Niet om hun ongeloof te relativeren, maar omdat wij onder dezelfde categorie mensen vallen wiens harten door Jezus zijn gekenschetst in Markus 7:21 en 22. Daar zegt de Heere Jezus: ‘Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen voort kwade gedachten, overspelen, hoererijen, doodslagen, dieverijen, gierigheden, boosheden, bedrog, ontuchtigheid, een boos oog, lastering, hovaardij, onverstand.’

Let vooral − naast al die andere twaalf gruwelen − op die laatste: ‘onverstand’. Het woord dat daar staat betekent: gebrek aan inzicht, aan verstand. Vandaar dat de Heere Jezus tegen die Emmaüsgangers zegt: ‘O onverstandigen…’ (Lk.24:25). Het woord dat daar staat is een ander grondwoord, maar heeft er alles mee te maken. Het is hetzelfde woord dat later door Paulus wordt gebruikt in Galaten 3:1 als hij zegt: ‘O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd!’

Later schrijft Markus dat de Heere Jezus hen de ongelovigheid en hardheid van hun hart verwijt.

We zijn dus mensen die nogal hard van hart zijn en boordevol ongeloof zitten ten aanzien van God en Zijn Woord. We zullen ons dus maar niet verheffen. Laten we ons buigen onder Zijn Woord en Zijn openbaring.

Lees de volledige tekst van het artikel in De Waarheidsvriend van 25 maart 2016.