Waar bent u naar op zoek?

Volgend najaar verschijnt opvolger Nieuwe Bijbelvertaling

26-11-2020

De nieuwe versie van de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004 (NBV) is vrijwel gereed en verschijnt volgend najaar. De naam ervan is NBV21. Dit is een verbeterde versie van de editie uit 2004. Er zijn duizenden reacties van bijbellezers en nieuwe wetenschappelijke inzichten in verwerkt.

In de NBV21 zijn circa twaalfduizend wijzigingen te vinden. Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) heeft er drie jaar aan gewerkt. Alle binnengekomen suggesties zijn beoordeeld. Elk vers is opnieuw aan de brontekst getoetst. Zo is er meer consistentie tussen verschillende teksten, zijn thema’s en verbanden duidelijker gemaakt en is het Nederlands waar nodig verbeterd.

Een opvallende vernieuwing is het gebruik van ‘eerbiedshoofdletters’: hoofdletters in persoonlijke voornaamwoorden die verwijzen naar God, Jezus en de Heilige Geest.

Op de website nbv21.nl staan achtergrondinformatie en voorbeelden van wijzigingen, met uitleg. Ook is gratis een NBV21-editie van het vakblad Met Andere Woorden aan te vragen. Deze special belicht het werk aan de NBV21 en er zijn interviews met betrokken experts in te lezen. Voor professionals die complete hoofdstukken uit de NBV21 willen lezen, is een voorpublicatie op aanvraag beschikbaar.

Van de NBV zijn sinds de eerste verschijning twee miljoen exemplaren verkocht.