Waar bent u naar op zoek?

Volk van God

Ds. G. Lugthart
Door: Ds. G. Lugthart
05-05-2022

Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht. 1 Petrus 2:9

Een christen mag leven in de hoop op de eeuwige zaligheid. Die hoop maakt alles anders. Ze brengt niet alleen licht in zijn eigen leven. Ze wil ook doorgegeven worden. Een christen is geroepen om een getuige te zijn van Hem, Die hem zoveel hoop geeft.

Petrus gebruikt grote woorden om aan te geven hoe de gelovigen in Klein-Azië naar zichzelf mogen kijken en met hen eenieder die de Heere Jezus heeft lief gekregen. ‘U bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom verkregen heeft.’ Dit zijn kwalificaties die gelden voor het volk Israël (Ex.19:5,6). Petrus betrekt ze nu ook op gelovigen uit de heidenen. De gemeente van Christus vormt een nieuw Israël. Ze komt niet in plaats van het oude Israël, ze is wel een nieuwe gemeenschap die net als het oude verbondsvolk van God een bijzondere plek heeft in Gods heilsplan en daarom ook in deze wereld.

Uitverkoren

Het woord ‘uitverkoren’ is een woord waar wij nog wel eens over struikelen. Petrus heeft het woord al eerder gebruikt in zijn brief (1 Petr.1:1). Hoe kun je nou weten dat dit ook voor jou geldt? Petrus lijkt met deze vraag niet zo te zitten. Hij gebruikt het woord heel vrijmoedig. ‘U bent een uitverkoren geslacht’. Het ís zo. Je hoeft er niet over te twijfelen of je er wel of niet bij hoort. Als de Heere Jezus je lief is geworden en je Zijn Naam belijdt, dan mag je jezelf hieronder scharen.

Het woord ‘uitverkoren’ kan allerlei gedachten bij ons oproepen waarmee we zomaar kunnen vastlopen. Laten we dat woord nu eerst en vooral horen zoals het bedoeld is: als een liefdesterm. Zoals je dat ook tegen je vrouw of tegen je man kunt zeggen: je bent mijn uitverkorene. Je hebt haar, je hebt hem uitgekozen om je liefde en je leven mee te delen. Is dat onrechtvaardig naar een ander toe? Het is veel eerder pijnlijk als je vrouw of je man niet kan geloven dat zij of hij zo’n bijzondere plek heeft in je hart.

Delen

Jezelf een uitverkorene te mogen weten betekent echter niet dat je de voorrechten waarin je mag delen, daarom ook alleen maar voor jezelf houdt. Integendeel. Liefde wil delen. Geluk wil door-gegeven worden. Zo is dat ook met Gods uitverkoren volk hier op aarde. Ze wordt geroepen tot de dienst van een profeet, een priester en een koning tegelijk. ‘U bent een koninklijk priesterschap’, lezen we. Dat is een gemeenschap die koninklijk en priesterlijk in het leven staat.

Zou je hierbij niet moeten denken aan de roeping tot het gebed en dan heel specifiek de voorbede? De voorbede voor de wereld, voor land en volk, voor stad en dorp, voorbede ook heel persoonlijk voor mensen die de Heere op je weg brengt. Laten we hierbij denken aan de uitspraak: ‘God regeert de wereld door middel van de gebeden van Zijn kinderen.’

Een koninklijk priestervolk zal ook zelf het kwaad en het onrecht weren en tegengaan, in haar eigen midden en in haar omgeving. Het is haar roeping om dienend en zegenend aanwezig te zijn op de plek waar God haar gesteld heeft.

Profetische opdracht

De profetische opdracht van het uitverkoren volk van God wordt apart benoemd: ‘Opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht.’ Hier gaat het dus heel concreet over het getuigenis dat van de gemeente van Christus moet uitgaan. Het nieuwe Israël heeft net als het oude Israël de roeping om een licht te zijn in deze wereld. Zij mag haar Heere en Heiland niet voor zichzelf houden. Heel de wereld moet het weten dat God liefde is en dat Hij haar redding zoekt.

Ligt daar in onze tijd, die zo zorgelijk en verwarrend is, niet een belangrijke missie voor de kerk? De wereld staat in brand. Hoe moet het verder? Niemand die het weet. Of toch wel? Laat het volk van God blijven getuigen van haar Heere, Die regeert en Die niet uit is op onze ondergang. In Zijn Naam is er leven. In Zijn Naam is er hoop, hoe dan ook. Het is zo nodig dat deze boodschap blijft klinken, ook vandaag. En wie zou daar anders voor kunnen zorgen dan Zijn eigen kerk?

Ds. G. Lugthart
Ds. G. Lugthart