Waar bent u naar op zoek?

Volledige overgave

30-03-2021

Maria wordt weleens uitgebeeld en afgebeeld met zeven zwaarden in haar hart. Het staat voor de confrontaties van de moeder van de Heere met het lijden van Christus, legt ds. W.J. Westland uit.

De positie van Maria als moeder van de Heere Jezus is uniek en bijzonder, maar lang niet altijd mooi en makkelijk. 

Simeon maakt dat al duidelijk als de Heere Jezus als baby door Maria en Jozef in de tempel gebracht wordt. Hij geeft hoog op van dit Kind. Hij is de zaligheid die God bereid heeft voor de volken. Hij is het licht dat Zijn volk verheerlijkt en de wereld verlicht (Luk.2:31,32). Maar dan keert Simeon zich ook persoonlijk tot Maria en zegt onder meer: ‘Ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan.’ (Luk.2:35) Wat heeft dat precies te betekenen?

Ergernis

Het gaat over de levensroute die de Heere Jezus aflegt. In Hem komt de profetie van Jesaja tot vervulling: ‘Hij zal tot een heiligdom voor u zijn, tot een steen des aanstoots, en tot een rots waarover men struikelt voor de beide huizen van Israël, tot een strik en een val voor de inwoners van Jeruzalem.’ (Jes.8:14) Jezus is de hoeksteen én de struikelsteen.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 1 april 2021.

Bestel een los nummer, maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,- of neem een jaarabonnement op De Waarheidsvriend.