Waar bent u naar op zoek?

Voor anderen een Christus

11-11-2013

Ik was en ben steeds opnieuw zeer onder de indruk van Luthers boekje 'De vrijheid van een christen'. De inhoud is zo anders dan wat veel mensen van Luther menen te weten, schrijft dr. W.J. Dekker..

Luther zou de man zijn, die heel eenzijdig – maar toen wel noodzakelijk – de nadruk legde op geloven alleen zonder de goede werken. Zoveel eeuwen na Luther weten wij natuurlijk dat dit eenzijdig was en daarom denken we Luther aan te vullen wanneer we vandaag spreken over de noodzaak van christen zijn in de praktijk of discipelschap.

Deze gedachtegangen berusten echter op een groot misverstand. Ik zou durven stellen, dat wie De vrijheid van een christen gelezen heeft heel veel andere boeken over praktisch christen-zijn ongelezen kan laten. Het boek is opgebouwd rond twee stellingen. De eerste luidt: Een christen is een vrij heer over alle dingen en niemands onderdaan. De tweede: Een christen is een dienstbare knecht van alle dingen en ieders onderdaan.
Het geheim van deze twee stellingen is de levende Christus Zelf, Die door het geloof bij ons inwoont. Hij is de Koning-knecht. Zo zijn wij als christenen koninklijke mensen, staande in de vrijheid van de kinderen van God. Zo zijn wij als christenen tegelijk bereid de laagste plaats in te nemen, te dienen elke dag.