Waar bent u naar op zoek?

VOOR ELKAAR vakantieweken in nieuwe stichting ondergebracht

27-01-2022

De hervormde vrouwenbond ‘Vrouw tot Vrouw’ heeft de VOOR ELKAAR vakantieweken per 1 januari ondergebracht in een nieuwe stichting. Ze gaan voortaan apart verder. Er is een bestuur gevormd waarvan ds. M.J. Tekelenburg uit Monster voorzitter is. Naast hem zijn er zes andere leden benoemd. De hervormde vrouwenbond organiseerde ruim 45 jaar vakantieweken voor mensen met een handicap en/of beperkingen en voor alleengaanden. De vakantieweken zijn losgekoppeld van de Vrouwenbond, omdat ze behoorlijk zijn gegroeid en er veel wordt gevraagd op het gebied van regelgeving en organisatie. Ook bij ‘Vrouw tot Vrouw’ namen de taken toe wat betreft beleid en organisatie. Het vroeg steeds meer energie om beide takken voldoende aandacht te geven. Door de VOOR ELKAAR vakantieweken onder te brengen in een nieuwe stichting krijgen beide delen de ruimte om door te groeien.