Waar bent u naar op zoek?

Voor iedereen toegankelijk

drs. G. Bergacker
Door: drs. G. Bergacker
06-01-2022

De Herziene Statenvertaling bestaat inmiddels meer dan tien jaar. Deze bijbelvertaling wordt op veel verschillende plaatsen gelezen. Naast het gebruik in kerk en gezin is de HSV ook dienstbaar in het kader van evangelisatie.

Net als later Luther wilde Erasmus (1466-1536) dat het gewone volk de Bijbel las en begreep. Over het lezen van de Bijbel zei deze christenhumanist: ‘Ik ben het volstrekt oneens met hen die niet willen dat leken de Heilige Schrift lezen. Of deze, in de volkstaal overgebracht, in bezit hebben. Alsof Christus zulke ingewikkelde dingen had geleerd dat ze alleen begrepen zouden kunnen worden door een handjevol theologen! Alsof het welvaren van de christelijke godsdienst zou zijn in onkunde!

En verder: Ik zou willen, dat alle vrouwen de evangeliën en de brieven van Paulus lazen en dat deze Schriftgedeelten werden vertaald in alle talen, zodat niet alleen Schotten en Spanjaarden, maar ook Turken en Saracenen in staat zouden zijn ze te lezen en te leren kennen… Het zou goed zijn als de landbouwer daaruit bij het hanteren van de ploegstaart en de wever bij het snorren van de klossen een stuk voor zichzelf zouden opzeggen en de reiziger daarmee onderweg de verveling zou verdrijven. Het zou goed zijn als de gesprekken van alle christenen daarover gingen.’ Aan het begin van de 21e eeuw was dat ook het ideaal dat het bestuur van de HSV voor ogen stond en nu nog steeds staat: een Bijbel die voor iedereen toegankelijk is, dicht bij de brontaal staat en tegelijkertijd woorden heeft die passen bij deze tijd.

Evangelisatiemateriaal

In het ruim tienjarig bestaan van de HSV zijn er meer dan 500.000 exemplaren, hetzij als complete bijbel of als los evangelie, verkocht of uitgedeeld. Deze vertaling verscheen in vele maten en soorten. Om een paar uitgaven te noemen: een huisbijbel, de Studiebijbel, de Jongerenbijbel, een kinderbijbel, De Levensbron en het Johannesevangelie.

Wat tot dankbaarheid stemt, is dat naast het gebruik in kerk en gezin de HSV ook dienstbaar is in het kader van evangelisatie. Het bestuur stelt daartoe ruimhartig gratis materiaal beschikbaar om te verspreiden. Via het contactformulier op de website van de HSV bereiken ons regelmatig verzoeken om evangelisatiemateriaal.

Beste, laatst trof ik een door de Stichting Herziene Statenvertaling verzorgd Johannesevangelie aan. Ik kan deze niet meer op internet vinden. Zijn deze nog beschikbaar?

Naar deze vragensteller zijn 250 exemplaren van het Johannesevangelie en De Levensbron verstuurd voor verspreiding in Rotterdam.

Bemoedigd

Van het een komt het ander. De vragensteller van hierboven kwam in Rotterdam in contact met iemand die bij de Markthal in Rotterdam bijbels uitdeelt. Een bewust gekozen plek. Voor de coronapandemie kwamen daar drie miljoen toeristen per jaar en werden er zeventig verschillende talen gesproken. In deze coronatijd worden er nog steeds 75 tot 100 bijbels op een middag uitgedeeld. Hij verwees deze ‘markthalevangelist’ naar onze website voor evangelisatiemateriaal.

Ook schreef hij me dat hij op Hoog Catharijne in Utrecht moest zijn. Hij vond dat een geweldige plaats om daar tussen Centraal Station en winkelcentrum bijbels uit te delen. Hier ontstond contact met een kleine buurtkerk in Utrecht. Leden van deze buurtkerk in een achterstandswijk gingen vervolgens op een zaterdagmiddag met HSV-bijbels op pad met de uitnodiging voor het bijwonen van een dienst in hun kerkelijke gemeente: een kleine gymzaal ter beschikking gesteld door de gemeente Utrecht. Na de bijbeluitdeling waren er twee nieuwe mensen gekomen. Deze gemeente was daardoor zeer bemoedigd.

Voorraad aangevuld

De Stichting Ontmoeting, die zich inzet voor vastgelopen mensen en hen helpt om hun leven weer op orde te krijgen, kwam ook met een vraag. Het blijkt dat als het in het leven niet zo loopt als men gedacht had, vaak de vraag naar de zin van het leven naar boven komt. De twee pastoraal werkers, Bastiaan van Soest en Jan van der Gaag, houden wekelijks bijbelstudies met hun cliënten. Ook verzorgen zij zondagse bijeenkomsten in het inloopcentrum en de diverse thuishavens van deze stichting in Rotterdam. ‘Kunt u de voorraad Bijbels op deze locaties aanvullen met ongeveer 30 Bijbels medium formaat en weet u een adres waar we ze met korting kunnen aanschaffen. Het pastoraat wordt niet gesubsidieerd en we willen zuinig omgaan met de donaties uit de achterban….’

Breng bij zo’n verzoek als HSV-bestuur maar eens iets in rekening. De dertig bijbels zijn gratis beschikbaar gesteld.

De Bijbel wijst de weg naar de zaligheid en is een kompas voor het leven. Daarom is het van groot belang dat zo veel mogelijk mensen door de blijde boodschap ervan gegrepen worden. Evangelisatie kan daar een zegenrijke rol in spelen.


Zendingsland

Omdat ik een eigen slagerij gehad heb en die vorig jaar verkocht heb aan twee van onze zonen, heb ik nu meer tijd voor evangelisatie. Op een zaterdagmiddag in juni gingen we vanuit een kleine gemeente in Utrecht de straat op in de hoop dat dit ook een vast vervolg krijgt, liefst vanuit deze gemeente zelf. Verder hoop ik dat, als dit goed loopt, we naar een andere stad mogen gaan om daar dan weer te kunnen uitdelen.

Net voor Hemelvaartsdag stond er in het Algemeen Dagblad een interview met winkelend publiek in Eindhoven. De vraag was of ze wisten wat Hemelvaartsdag is. Eén persoon wist het ongeveer. De rest niet. Het raakte mijn hart, Nederland is echt een zendingsland geworden.

Nu moeten we eerlijk zeggen dat er vanuit veel kerken die de Weg weten, bijna of geen evangelisatie gebeurt. In de gelijkenis van de visloze vissersgemeenschap (zie: youtu.be/WXeWFf6SYiA) komt wel een heel schokkende constatering aan de orde. Er is wel vis, er is toerusting, maar er zijn geen vissers. We bidden de Heere om meer arbeiders, er is zoveel te doen. Onze vraag aan het HSVbestuur is dan ook: ‘Kunnen en willen jullie ons van evangelisatiebijbels voorzien?’ Ook van de GBS en de Bijbelvereniging krijgen we veel bijbels om uit te delen. Wij willen graag zaaien aan alle wateren, maar zonder zaad is dat moeilijk. Daarnaast zien we dat er toch wel veel jongeren een Bijbel aannemen.

H. Bouter, Nieuw-Lekkerland

drs. G. Bergacker
drs. G. Bergacker