Waar bent u naar op zoek?

De betekenis van bekering (2, in het Nieuwe Testament)

Voor Jood en heiden

Dr. R.W. de Koeijer
Door: Dr. R.W. de Koeijer
23-08-2022

Omdat het heil beslissend is doorgebroken, maakt Jezus’ komst bekering alleen maar actueler. Ook omdat de mens nog steeds niet is veranderd. Om die reden hebben Jood en heiden bekering nodig.

In het Nieuwe Testament stuit je direct op de prediking van Jezus’ voorloper, Johannes de Doper. Hij plaatst de opwekking tot bekering in het middelpunt. Deze heeft bij hem profetische ernst, want hij confronteert zijn hoorders op een directe manier met Gods komende oordeel. Het beeld van een boom die binnenkort wordt omgehakt, is zonder meer indringend (Matt.3:10; Luk.3:9). Op deze manier wil hij Israël voorbereiden op de komst van de Messias.

In dezelfde lijn staat Jezus’ boodschap: ‘De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen; bekeer u en geloof het Evangelie.’ (Mark.1:15) Hoewel Johannes en Jezus dezelfde boodschap verkondigen, legt Johannes meer nadruk op het oordeel en Jezus op het heil. Daaruit blijkt de verschillende invalshoek van hun optreden. Voor Johannes staat de grote dag van het gericht voor de deur, terwijl Jezus het oordeel naar de toekomst verplaatst. Hij verkondigt de heilstijd die met Zijn komst is aangebroken.

Verrassende samenstelling

De evangelist Lukas verkondigt bekering op een eigen manier door het profiel van bekeerden en onbekeerden te tekenen. De uitkomst hiervan blijkt verrassend en indringend te zijn, want de bekeerden bevinden zich juist onder tollenaars en zondaars die de oproep van Johannes ter harte nemen en zich rond Jezus verzamelen (Luk.5:27-29). Dat is ook het geval bij de zondige vrouw die Jezus’ voeten zalft en op die manier haar grote liefde voor Hem laat zien (7:36-50). Deze ‘tollenaars en zondaars’ zijn tot inkeer gekomen en vinden daarom de vreugde van het Evangelie. In de bekende gelijkenis schildert Jezus de verloren zoon die berouw krijgt over zijn levenskeuze, terugkeert, en met open armen in het huis van zijn vader wordt binnengehaald (15:20-24).

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 25 augustus 2022. Neem een jaarabonnement (€ 49,95). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Dr. R.W. de Koeijer
Dr. R.W. de Koeijer

is predikant van de hervormde gemeente te Waddinxveen en lid van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond.