Waar bent u naar op zoek?

Levende verwachting in Bijbel en christenleven (3, slot, het einde)

Voorboden van wat komt

Ds. J.J. ten Brinke
Door: Ds. J.J. ten Brinke
Jaarthema 2023: Zie, Hij komt
11-12-2023

Al gaat de gedaante van deze wereld voorbij (vgl. 1 Kor.7:31), we zijn geroepen te leven, te werken, te bidden, te dienen en te getuigen in het hier en nu. Maar hoe dan? Hoe moeten we de roep ‘Zie, Hij komt!’ horen en een plek geven in onze dagelijkse roeping?

Als we ons afvragen: ‘Hoe lang nog?’ ‘Waar gaat het heen?’ ‘Waarom gebeuren al die dingen?’ ‘Wat is het uiteindelijke teken van Zijn komst?’, dan hebben we de bril van het Woord nodig. De Heere Jezus bereidt Zijn discipelen, maar ook Zijn Kerk vandaag, vóór op de dingen die staan te gebeuren bij ‘de voleinding van de wereld’, als alles heensnelt naar de komst van Christus. Naar Zijn wéderkomst.

Pas op!

De vraag ‘Wat is het teken van Uw komst en van de voleinding van de wereld?’ stelden ook de discipelen (Matt.24:3). In reactie op de vragen van Zijn leerlingen, klinkt het uit Jezus’ mond: ‘Pas op dat niemand u misleidt!’ Dat is op zichzelf genomen al veelzeggend. Terwijl de discipelen vragen om uitleg over het ‘hoe’ en het ‘wanneer’, geeft Jezus een krachtige waarschuwing af: ‘Pas op!’ Je kunt blijkbaar zó bezig zijn met van alles en nog wat, ook in alle vragen die het geloof betreffen, dat je niet meer in de gaten hebt waar het écht op aan komt. Als er zoveel stemmen klinken en je gewoonweg niet meer weet wat er allemaal gebeurt, ook in de kerk. Als datgene wat heilig voor je is, wordt afgebroken.

Bij de discipelen was dat de tempel, zo blijkt in de eerste verzen. En bij ons? Hoeveel afbraak is er niet zichtbaar, in kerk en samenleving. Het kan je verwarren, ook in je persoonlijke leven. Maar Jezus zegt: ‘Pas op! Laat u niet misleiden.’ Alles wat je afbrengt van het verwachten van de komst van de Heere Jezus, is misleiding.

Rampen

De dingen die je ziet gebeuren, en waarover je zult horen – zo is de teneur van het begin van Mattheüs 24 – iedereen zal erdoor geschokt zijn, maar het is nog niet het einde (Matt.24:6b). ‘U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde.’ (vs.6) En niet alleen oorlogen, vers 7 gaat nog verder: koninkrijken die tegenover elkaar komen te staan, hongersnoden, besmettelijke ziekten, aardbevingen op verschillende plaatsen, al die dingen zijn nog maar het begin (vgl. vs.8).

Hoe moeten we het duiden, alles wat er gebeurt? Al die rampen die plaatsvinden… Het ene is nog niet voorbij of het andere dient zich aan. Jezus zegt: Pas op!

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 14 december 2023. Neem een jaarabonnement (€ 53). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Ds. J.J. ten Brinke
Ds. J.J. ten Brinke

is predikant van de hervormde gemeente te Oud-Beijerland en lid van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond.