Waar bent u naar op zoek?

Kunstmatige bevruchting brengt allerlei heikele ethische dilemma’s met zich mee

Voortplantingstechnologie

Astrid Bokhorst
Door: Astrid Bokhorst
Ethische thema’s
16-05-2023

Baby’s in kunstmatige baarmoeders laten groeien. Dat is wat EctoLife wil bereiken. Dit soort initiatieven vormt een uitvergroting van technologische ontwikkelingen, die de afgelopen decennia razendsnel gingen. Hebben we als christenen voldoende zicht op de schaduwzijden ervan?

Ook minder vergaande stappen in ‘hulp bij zwanger worden’ staan in dezelfde ontwikkeling, met in principe vergelijkbare ethische kanttekeningen.

Voortplantingsgeneeskunde

Wat ging vooraf? Louise Brown, de eerste ivf-baby, kwam slechts 45 jaar geleden ter wereld en haar geboorte betekende een nieuwe fase in de voortplantingsgeneeskunde. Het ontstaan van nieuw leven vindt bij ivf (reageerbuisbevruchting) volledig in de technische omgeving van het laboratorium plaats. Bij icsi (vanaf 1992) is het aandeel van de techniek zelfs nog groter. Daarbij wordt een zorgvuldig geselecteerde en bewerkte zaadcel rechtstreeks in een eicel gebracht, waarna de celkernen samensmelten: het begin van een nieuw uniek individu. Inmiddels is ongeveer één op de dertig geboren kinderen verwekt door middel van ivf of icsi. Icsi staat voor Intra Cytoplasmatische Sperma Injectie.

Ethische vragen

Ook binnen de kerk worden steeds meer kinderen geboren die met behulp van ivf of icsi zijn verwekt. Lang niet alle ouderparen verdiepen zich vooraf even goed in de ethische implicaties. En dat terwijl met de toegenomen mogelijkheden de ethische dilemma’s ook toenemen. Ik zoom in op de meest heikele dilemma’s, maar er zijn er meer.

Hoe ver mag je weggaan van de natuurlijke situatie, waarbij kinderen geboren worden uit de intimiteit tussen een man en een vrouw? Bij kunstmatige inseminatie (IUI) vindt de mogelijke bevruchting – weliswaar met behulp van medisch handelen – plaats in het lichaam van de vrouw. Bij de andere vormen van kunstmatige bevruchting is dat niet meer het geval en verplaatst de voortplanting zich geheel naar het laboratorium.

Ingevroren

Bij ivf is het gangbaar dat er meerdere eicellen bij de vrouw worden ‘geoogst’. Dit is een belastende en kostbare ingreep, waardoor de wens bestaat om in een keer zoveel mogelijk eicellen daadwerkelijk te bevruchten. Maar een meerlingzwangerschap geeft een verhoogde kans op complicaties. Daarom wordt er bij voorkeur één embryo teruggeplaatst. Dat levert de vraag op…

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 18 mei 2023. Neem een jaarabonnement(€ 52,50). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actieen lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Astrid Bokhorst
Astrid Bokhorst

is als beleidsadviseur advies en toerusting werkzaam bij de NPV – Zorg voor het leven.