Waar bent u naar op zoek?

Synodeleden zoeken betere en meer inhoudelijke manier van vergaderen

Vragen aan de PThU

Dr. F.A. van der Duijn Schouten
Door: Dr. F.A. van der Duijn Schouten
25-11-2021

De tweede dag van de najaarsvergadering van de synode was vooral gewijd aan de interne besluitvormingsprocedure van de synode. Daartoe was reden, omdat synodeleden eerder zorg uitten over de wijze waarop het gesprek in de synode plaatsvindt en over de interactie tussen moderamen en synode daarbij.

Voordat hij echter deze vragen aan de orde stelde, nodigde de synodevoorzitter de directeur van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG), dr. Rieuwerd Buitenwerf, uit de dagopening op vrijdag 12 november te verzorgen.

Vertaalprincipes

Van deze gelegenheid maakte het NBG mede gebruik om inzicht te geven in de vertaalprincipes die zijn gehanteerd bij de totstandkoming van de Nieuwe Bijbelvertaling 2021. Daarbij bleek nog weer eens duidelijk dat het vertalen van de bijbelse grondteksten in hedendaags Nederlands geen eenvoudige zaak is.

Zo werd, bij wijze van voorbeeld, inzicht gegeven in de worsteling van de vertalers met de juiste Nederlandse weergave van het kruiswoord van de Heere Jezus waarmee Hij Maria en Johannes aan elkaar verbindt. In de Griekse grondtaal wordt als aanspreektitel van Maria het woord gunai gebruikt, wat in het Grieks de gebruikelijke wijze is om een persoon van het vrouwelijk geslacht aan te spreken die geen directe familie is. In het Nederlands gebruiken we daarvoor de aanspreektitel ‘mevrouw’. De vertalers vonden dat echter in dit verband geen passende vertaling, terwijl ze ook moeite hadden met de vertaling ‘vrouw’, waarin immers in het hedendaags Nederlands een wat neerbuigende bijklank doorklinkt.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 25 november 2021.

Neem een jaarabonnement (€ 49,00). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Dr. F.A. van der Duijn Schouten
Dr. F.A. van der Duijn Schouten

uit Ridderkerk is lid van de synode van de Protestantse Kerk.