Waar bent u naar op zoek?

Vreemdeling zijn is hoopvol uitzien

22-08-2016

Het woord ‘vreemdelingschap’ roept bij ons in eerste instantie negatieve gevoelens op. Niemand is graag vreemdeling. Maar wie ook pelgrim is, is juist blij met zijn vreemdelingschap, constateert prof.dr. M.J. de Vries.

In het boek Prediker kunnen we lezen wat er dan van het leven overblijft. Voor wie er niets anders is dan wat onder de zon en onder de hemel is, rest slechts zinloosheid en de beste houding die dan in te nemen is, is pragmatisme.

Stel jezelf geen doelen, want de geschiedenis is een cirkelgang zonder perspectief (Pred.1). Kruip maar wat bij elkaar, want alleen is ook maar alleen (Pred.4). Wat het ene moment gebeurt of gedaan wordt, wordt het volgende weer teniet gedaan (Pred.5). Doe wat aan godsdienst, maar overdrijf niet, want van Gods doen en laten begrijp je toch niets (Pred.7). Geniet maar, want meer komt er niet (Pred.9). Doe aan risicospreiding door je brood te verdelen, want je weet nooit wat er gebeuren gaat (Pred.11). Geniet van de jeugd, want de ouderdom is één en al getob (Pred.12).

Verlangen

Het hele boek Prediker is met zijn nadruk op de armoede van het pragmatisme van onder de hemel één grote oproep om boven de hemel en de zon te kijken en te zien dat er meer is dan dit ‘onderzonse’. Dan ontwaakt de vreemdeling in ons die beseft dat er een oordeel komt (Pred.12:14) en dat dan zal blijken of wij ons verzoend hebben met wat onder de zon is, of dat wij ons uitstrekken naar wat boven de zon is.

De bedruktheid van het pragmatisme wordt doorbroken door de ware vreugde van het verlangen naar een werkelijkheid die boven dit bestaan uitgaat. Het is niet aantrekkelijk om hier je vaderland te hebben. Je kunt er wel proberen het beste van te maken, en Prediker put zich uit om te laten zien hoe je dat nog kunt proberen, maar de echte vreugde en het ware genieten is niet hier. Die is in dat betere vaderland dat we verwachten mogen.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van 26 augustus 2016. (We hebben momenteel een mooi aanbod voor nieuwe abonnees.)