Waar bent u naar op zoek?

Vreugde in het ambt

13-10-2020

Vanzelfsprekend is het niet, met blijdschap je taak als ouderling of diaken vervullen, stelt P.J. Vergunst. In het nieuwste deel van de Artiosreeks, Op zoek naar vreugde in het ambt, reiken zeventien auteurs handvatten aan ...

…om het ambt als een gave van God te beschouwen. De redactie koos uit elke bijdrage een citaat.

‘Het lijkt erop dat veel hedendaagse kerkgangers heel anders tegen de ambten aankijken dan Paulus, die het in 1 Timotheüs 3:1 heeft over ‘een voortreffelijk werk’, een schone taak waarnaar je kunt verlangen en die je als een voorrecht mag ontvangen. (…) Het blijkt voor steeds meer gemeenten moeilijk te zijn of soms zelfs onmogelijk om de vacatures binnen de kerkenraad te vervullen.’

Dr. J. Hoek over wat het ambt is en wat de nieuwtestamentische vereisten zijn. 

‘Waken over de zielen, daarvoor heb je de genade nodig waarover Paulus sprak. Want je kunt niet over een ander waken, als je zelf slaapt. Je bent als ambtsdrager daarom iemand die zelf veel met de Heere spreekt en Zijn Woord overdenkt.’

P.J. Vergunst over de identiteit van de ambtsdrager.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 15 oktober 2020.

Bestel een los nummer, of neem een abonnement op De Waarheidsvriend.