Waar bent u naar op zoek?

Vrienden gezocht

dr. H. van den Belt
Door: dr. H. van den Belt
08-10-2020

Dat een predikant existentieel geraakt wordt door het Woord, is wezenlijk voor zijn prediking en voor de uitleg en toepassing van de Schrift. Daarom heeft het Cornelis Graafland Centrum twee speerpunten gekozen: profetische prediking en hermeneutiek.

Woorden van prof. dr. Cornelis Graafland in het ‘Ten geleide’ van de uitgave van acht preken (Nalezing, 2003, p.8) onderstrepen het belang van existentiële prediking in de 21e eeuw. Hij schreef: ‘Ik kan Gods Woord niet doorgeven aan de gemeente, als ik zelf niet eerst erdoor ben aangesproken met heel mijn bestaan.’

Promotieonderzoek starten

Natuurlijk blijft ook de bestudering van belijdende teksten uit de geschiedenis van de gereformeerde theologie – het derde speerpunt – van groot belang. Bij de Protestantse Theologische Universiteit werken momenteel twee promovendi onder leiding van dr. W.H.Th. Moehn aan de bestudering van het doopformulier en het avondmaalsformulier.

Voor beide andere speerpunten – de prediking en de uitleg en toepassing van de Schrift – zijn wij echter nog op zoek naar jonge predikanten of andere theologen die graag met een promotieonderzoek willen beginnen. De drempel om met zo’n onderzoek te starten is vaak hoog, omdat het voor een lange periode een grote investering van tijd betekent. Toch is het echt de moeite waard om je na afloop van de theologische studie en in de context van een eerste of tweede gemeente te concentreren op een theologisch onderwerp.

Predikanten of andere theologen die hiermee van start willen gaan, zijn welkom voor een oriënterend gesprek.

Crowdfunding

Vanwege het grote belang van dit onderzoek is het Cornelis Graafland Centrum ook op zoek naar vrienden die dit onderzoek financieel willen steunen. Wij denken met name aan ondernemers die jaarlijks een bepaald bedrag doneren. Voor hen is er dan een jaarlijks ‘Graafland College’, een masterclass of een netwerkmiddag aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Het centrum heeft ook een website (cornelisgraaflandcentrum.nl) waarop meer informatie te vinden is over de fondsenwerving onder het kopje ‘vrienden’. Deze website is gepresenteerd bij de start van de actie voor de fondsenwerving op de jaarlijkse Cornelis Graaflanddag op 7 oktober.

Misschien lijkt het vreemd om voor theologisch onderzoek aan crowdfunding te doen. In het buitenland is het echter heel gebruikelijk dat particulieren of bedrijven academisch onderzoek financieren. In Amerika worden soms volledige theologische leerstoelen uit legaten of andere externe gelden bekostigd. Waarom ook niet? Als ondernemers de plaatselijke korfbalvereniging sponsoren, dan is het ook niet zo gek om als christen‑ondernemer een bedrag te reserveren voor onderzoek dat ten goede komt aan de verkondiging.

Het is in het huidige maatschappelijke krachtenveld niet gemakkelijk om bij de overheid fondsen te vinden voor theologisch onderzoek. Meer en meer zal dat onderzoek afhankelijk worden van de support van de brede christelijke achterban die dat onderzoek – ook geestelijk – draagt.

Uitleg en verkondiging

Als een predikant echt de tijd en de ruimte krijgt om zich te verdiepen in de vragen rond de Schriftuitleg, zal dat zijn eigen prediking ten goede komen. Promotieonderzoek naar de spanningsvolle relatie tussen de cultuur waarin de profeten en apostelen hun boodschap vertolkt hebben en de tijd waarin wij nu leven, kan ook anderen helpen om in deze tijd Gods Woord op een adequate wijze uit te leggen en toe te passen.

De gereformeerde theologie staat – ook internationaal – voor grote vragen. De wetenschappelijke bestudering van de theologie staat meer dan ooit onder druk.

De juiste uitleg van de Schrift en de verkondiging van het Woord zijn niet maakbaar, zeker niet door academische studie. Hermeneutiek en prediking zijn juist heel kwetsbare terreinen waarop voorzichtigheid en dapperheid geboden zijn. Onmisbaar zijn de fijngevoeligheid voor wat kostbaar en fundamenteel is in de gereformeerde theologie en de moed – het lef in de bijbelse zin van het woord ‘hart’ – om de vragen waar christenen vandaag voor staan onder ogen te zien.

Opdat keer op keer mensen in heel hun bestaan geraakt worden door het gepredikte Woord, dat allereerst de prediker zelf heeft aangesproken.

dr. H. van den Belt
dr. H. van den Belt