Waar bent u naar op zoek?

Vrienden gezocht

06-10-2020

Dat een predikant existentieel geraakt wordt door het Woord is wezenlijk voor zijn prediking en voor de uitleg en toepassing van de Schrift. Daarom heeft het Cornelis Graafland Centrum twee speerpunten gekozen: profetische prediking en hermeneutiek, schri

Woorden van prof. dr. Cornelis Graafland in het ‘Ten geleide’ van de uitgave van acht preken (Nalezing, 2003, p.8) onderstrepen het belang van existentiële prediking in de 21e eeuw. Hij schreef: ‘Ik kan Gods woord niet doorgeven aan de gemeente, als ik zelf niet eerst erdoor ben aangesproken met heel mijn bestaan.’ 

Promotieonderzoek starten

Natuurlijk blijft ook de bestudering van belijdende teksten uit de geschiedenis van de gereformeerde theologie – het derde speerpunt – van groot belang. Bij de Protestantse Theologische Universiteit werken momenteel twee promovendi onder leiding van dr. W.H.Th. Moehn aan de bestudering van het doopformulier en het avondmaalsformulier.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 8 oktober 2020.

Bestel een los nummer, of neem een abonnement op De Waarheidsvriend.