Waar bent u naar op zoek?

Herman van Wijngaarden noemt echte vriendschap een hoge vorm van liefde

Vrienden zijn kostbaar

Dr. R. Kuiper
Door: Dr. R. Kuiper
Vriendschap
30-03-2023

Ieder mens heeft vrienden nodig. We staan er niet altijd bij stil hoe cruciaal vriendschap is in ons leven. Hoe eenzaam kan iemand zijn in een rijk sociaal bestaan als de contacten alleen maar functioneel zijn.

Veel vrienden maken de vriendschap dun, luidt een gezegde. Het is kostbaar op mensen te kunnen terugvallen, al zijn het er maar een of twee, echte vrienden, mensen die er altijd zijn, wat er ook gebeurt.

Onderschat

Over vriendschap schreef Herman van Wijngaarden, medewerker bij de HGJB, een heel mooi boekje. Van Wijngaarden onderstreept het belang van vriendschap als een vorm van liefde die God geeft. Het boekje <i>Leven als vrienden. Een hoge vorm van liefde<p> biedt een christelijke bezinning op vriendschap. Vriendschap en het belang ervan worden vaak onderschat, zegt Van Wijngaarden, en ik denk dat hij gelijk heeft. We leven in een tijd van individualisering, die vaak weinig tijd of ruimte laat voor het opbouwen van vriendschappen. Maar een mens leeft van relaties, en vriendschappen zijn daarin cruciaal. Wie helemaal geen vrienden heeft, is pas echt eenzaam.

Bijbelse voorbeelden laten de waarde van vriendschappen al zien. David en Jonathan waren echte vrienden. Jezus noemt Zijn discipelen Zijn ‘vrienden’; Johannes, de discipel die Jezus liefhad, was zelfs een bijzondere vriend. Jezus zei dat Hij Zijn leven gaf voor Zijn vrienden. Deze bijbelse voorbeelden geven direct iets weer van de diepte van vriendschappen. In de veelkleurigheid van de relaties waarin mensen leven, heeft vriendschap een eigen plaats. Van Wijngaarden laat hier het woord liefde vallen. Vriendschap is zelfs ‘een hoge vorm van liefde’.

Persoonlijke genegenheid

Wat is vriendschap, hoe kun je dit type relatie omschrijven? Het kan bij vriendschap gaan om het delen van een gemeenschappelijke interesse, bijvoorbeeld een hobby, beroep of sport. Daar begint vriendschap vaak. Wezenlijke vriendschap gaat echter verder. Er is dan ook sprake van persoonlijke genegenheid. Je mag elkaar, hebt wat voor elkaar over, houdt elkaar in het oog, je ‘voelt’ de vriendschap.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 30 maart 2023. Neem een jaarabonnement (€ 52,50). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Dr. R. Kuiper
Dr. R. Kuiper

is hoogleraar Onderwijs en identiteit aan de Theologische Universiteit Kampen
| Utrecht.