Waar bent u naar op zoek?

Vrijheid bij ‘groten’ uit de kerkgeschiedenis

30-06-2020

We leven 75 jaar na de bevrijding, schrijft dr. C. van Sliedregt. Hoe hebben ‘groten’ uit de kerkgeschiedenis het begrip ‘vrijheid’ verwoord en geduid?

‘Kerkgeschiedenis: een onmogelijk en fascinerend vak,’ zei prof. dr. H.J. Selderhuis eens. En wat uitvoeriger zei dr. H. van den Belt: ‘Het belangrijkste motief voor de bestudering van de geschiedenis van de kerk en van de theologie is liefde voor de kerk van alle tijden en plaatsen, voor de bruid van Christus, het lichaam van Christus, en dus ook voor de geschiedenis van kerk en christendom.’

Reden genoeg dus om ons oor te luisteren te leggen bij vier bekende theologen die ons zijn voorgegaan. 

Aurelius Augustinus (354-430)

‘Bevrijd mij, Heere, van de slechte mens.’ Stel je nu eens voor dat God antwoordt: ‘Van wie?’ en dat jij zegt: ‘Van die en van die en van nog meer mensen die me laten lijden.’ Dan zegt Hij: ‘Zeg je niets over jezelf? Als Ik je moet bevrijden van een slecht mens, moet Ik je allereerst van jezelf bevrijden. Je verdraagt geen slechte mensen, verdraag dan ook jezelf niet als slecht mens.’

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 2 juli 2020.

Klik hier om een los nummer te bestellen, en hier om een abonnement op De Waarheidsvriend te nemen.