Waar bent u naar op zoek?

Vrijspraak die je niet verdient

10-10-2017

Wat heeft het voor zin om te geloven? Wat maakt het voor verschil of je nu gelovig bent of niet? Iedereen overkomt toch hetzelfde? Het antwoord op deze vragen hoeven we niet ver te zoeken, merkt ds. A.L. van Zwet op.

Zondag 23 van de Heidelbergse Catechismus begint ermee: Wat baat het u dat u dit alles gelooft? Letterlijk staat er: Maar wanneer u dit alles gelooft, wat brengt dit dan voor nut aan? Of: wat komt er voor nuttigheid aan u terug? Het bijbelse en onovertroffen antwoord is: dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam van het eeuwige leven.

Dankzij de Reformatie is ‘rechtvaardiging’ een sleutelwoord geworden. Anders gezegd: ze is de sleutel tot een schat die we niet inruilen maar blijvend belijden.

Rechtvaardig voor God

We moeten ondertussen wel moeite doen om te begrijpen wat we verstaan onder ‘rechtvaardiging’. Daarbij gaat het niet alleen om de leer, maar ook om het leven, het leven in de omgang met God.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 12 oktober 2017.